Stavningskontroll svenska online

Posted by mohammad asad on January 6th, 2021

Svenska Akademiens språklära (SAS) är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en betydligt större läsekrets än den stora grammatiken. Boken förutsätter inte några djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. Svenska Akademiens språklära är huvudsakligen deskriptiv, dvs. den beskriver språket som det är och inte som det borde vara. Men där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller i vårdat språkbruk.

Nedan finner du en lista över grammatiska regler för det svenska språket. Du kan antingen klicka på ett ämne du är intresserad av eller läsa igenom alla i din egen takt i den ordning de presenteras. Kom ihåg att en del ämnen kan vara nära relaterade till varandra.

Här hittar du information om deklination och böjning av svenska substantiv, adjektiv och verb – allt för att underlätta dina WordDive-språkstudier svensk stavningskontroll. Under sektionen ”Ordföljd” får du lära dig den grundläggande svenska ordföljden så att du kan ta till vara på din nya vokabulär och bilda längre meningar. Varje sektion innehåller exempelmeningar som visar hur reglerna faktiskt appliceras på språket.

Förbättra dina färdigheter inom svensk grammatik och lär dig språket fortare än någonsin!

Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fristående grammatik för alla som studerar svenska som främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk. Den passar till nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala (CEFR). Förklaringarna är skrivna på enkel svenska.

Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, komma­tering, förkortningar och uttal samt innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt blandar ihop.

Vanliga språkfrågor är samlade under den återkommande rubriken Tips!. Sist i På svenska! Grammatik finns även en samling med användbara ord och uttryck som den studerande själv kan arbeta vidare med på olika sätt, bland annat i relation till sitt eget modersmål.

 

Like it? Share it!


mohammad asad

About the Author

mohammad asad
Joined: September 7th, 2019
Articles Posted: 138

More by this author