İstanbul Marmara ‹niversitesi diploma, Buy Turkiye Diploma online

Posted by Buydipdiploma.com on January 8th, 2021

İstanbul Marmara Üniversitesi diploma, Buy Turkiye Diploma online

İstanbul Marmara Üniversitesi diploma
İstanbul Marmara Üniversitesi diploma

İstanbul Marmara Üniversitesi diploma, Buy Turkiye Diploma online, Buy Fake Diploma from Turkey, buy diploma in Istanbul

Mezuniyet belgelerinin teslimi

Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.

Diploma arka yüzünde sol alt köşede diplomanın geçerliliğini internet üzerinden doğrulamada kullanılan karekod bulunur. Karekod diploma numarasına bağlı olarak her mezuna özel ve benzersiz olarak üretilir. Karekod kullanmadan doğrulama yapabilmek için aşağıdaki ifade bu alanda yer alır,  İstanbul Marmara Üniversitesi diploma, Buy Turkiye Diploma online, Buy Fake Diploma from Turkey, buy diploma in Istanbul

Hazır Olan Diplomalar:

2020 yılı öncesi 2019 ve sonraki tarihli öncesinden ilk mezunlara kadar bütün mezunların diploması hazırlanmıştır.

Diplomasını teslim almamış mezunlarımızın hafta içi 16.20’ye kadar; nüfus cüzdanından, baro kimliğinden veya pasaporttan herhangi biririn aslı ile fotokopisi ibraz edilerek teslim alınabilir.

Teslim alınmamış diplomalar “Aslı Gibidir ” yapılmaz eposta veya faks ile gönderilmez

İstanbul Marmara Üniversitesi diploma, Buy Turkiye Diploma online, Buy Fake Diploma from Turkey, buy diploma in Istanbul

 

Like it? Share it!


Buydipdiploma.com

About the Author

Buydipdiploma.com
Joined: January 7th, 2021
Articles Posted: 8

More by this author