Sóng lớn Trong thị phần Tiền công nghệ Số | tạp chí Số | Kỳ 4

Posted by Holmberg Frandsen on January 18th, 2021

Kênh tạp chí Số mang sự biên soạn bài bản từ hàng ngũ biên tập viên và sự cố vấn của những chuyên gia kỹ thuật, đã đưa tới cho khán nhái những thông báo mới mẻ và khách quan nhất của ko gian số, ưng chuẩn khả năng thuyết trình chất lượng của những MC giỏi. tính từ lúc 2021, chúng tôi sẽ với đa số những kênh tiếp cận cùng đồng mê say kỹ thuật : Youtube, Website, Telegram, Fanpage ,... Riêng kênh Youtube tạp chí Số, mỗi tuần chúng tôi sẽ mang 2-3 bản tin chính thức giúp cùng đồng tổng hợp kiến thức và những phân tích dưới góc nhìn chuyên gia. tap chi so la gi cộng tạp chí Số tiếp cận tri thức khoa học mới nhất. Xem bản tin tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=NYmgU8N_kmk

Like it? Share it!


Holmberg Frandsen

About the Author

Holmberg Frandsen
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 40

More by this author