mạng lưới dịch vụ blockchain của Trung Quốc tích hợp tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Posted by Salinas Bain on January 19th, 2021

Mạng nhà cung cấp dựa trên blockchain (BSN) dự định hoàn thành việc tích hợp có tổng số 30 blockchain công khai trong năm nay. Theo 1 blog ngày 15 tháng một, mạng BSN của Trung Quốc - 1 mạng lưới blockchain được cấp phép để vun đắp những vận dụng và mã thông tin phi tập hợp - với kế hoạch phát hành bản beta tiền công nghệ số của nhà băng trung ương (CBDC) sớm nhất vào nửa cuối năm 2021. BSN hiện đang bề ngoài một mạng lưới trả tiền khoa học số (UDPN) trong thời gian đến. những CBDC trong khoảng các quốc gia khác nhau sẽ được mạng lưới này hỗ trợ. tin ve bitcoin UDPN sẽ khả dụng duyệt kết nối API cũng như “bất kỳ hệ thống thông báo nào như ngân hàng, bảo hiểm, ERP và những áp dụng di động. . . để kích hoạt phương thức chuyển tiền khoa học số và trật tự thanh toán được chuẩn hóa.” Theo Thống kê của Coindesk, BSN vừa mới đây đã phối hợp với phổ thông Công trình vào mạng của mình như Dự án điện toán đám mây Oasis, siêu giao thức Polkadot và blockchain công khai Bityuan có hội sở tại Trung Quốc.

Like it? Share it!


Salinas Bain

About the Author

Salinas Bain
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 24

More by this author