YFI tiếp cận mức tối đa phần lớn thời buổi , điều gì tiếp theo?

Posted by Hanley Maddox on January 20th, 2021

Yearn Finance (YFI) đang tiếp cận mức cao nhất được quan tâm thời buổi ở mức $ 43.500, mức chưa đc rà soát nói từ thời điểm tháng 9 năm 2020. bên cạnh đó, mang những dấu hiệu suy yếu ngắn hạn phát triển ra, cho thấy thêm một sự điều chỉnh có tác dụng xảy ra trước lúc có 1 cố gắng cải tiến vượt bậc khác. YFI đạt tới mức tối đa tất cả thời đại YFI đã đi theo tuyến đường chống cự giảm dần kể từ khi đạt tới mức tối đa gần như thời buổi là $ 43.966 vào trong ngày 12 tháng 9 năm 2020. tin tuc tap chi so ba lần rà soát không thành công, YFI đã cố gắng nâng tầm vào ngày 7 tháng 1 để đạt mức cao toàn cục ở $ 39.939. sau khi chính xác tuyến phố này là tương trợ, YFI đã tịch thu Khu Vực $ 28.000, công nhận nó là hỗ trợ and đang nâng cao dần lên. bây giờ, nó đang tiếp cận vùng chống cự ở mức tối đa được quan tâm thời buổi là $ 42.500. những chỉ báo khoa học hơi tự tin. Cả MACD & Stochastic oscillator đều đang tăng, nhưng mà chỉ báo RSI mỗi ngày đã tạo ra sự phân kỳ khuyến mãi, cho biết thêm giá chắc hẳn khởi đầu điều chỉnh. vì thế, đề nghị xem xét các sườn thời gian thấp hơn để thỏa thuận rõ hơn hướng chuyển di tiếp theo sau. Đỉnh đôi mục tiêu Biểu đồ sáu giờ cho biết 1 mô phỏng hai đỉnh tiềm năng sắp $ 38.000. cũng như biểu đồ sườn thời kì từng ngày, đỉnh đôi đã được kết hợp mang sự phân kỳ ưu đãi trong RSI & MACD. YFI cũng đang vận động theo tuyến phố tương trợ tăng dần, hiện đang ở mức $ 34.000. dù rằng có công dụng xảy ra sự sụt giảm về phía tuyến phố hỗ trợ này, nhưng sự cố vững chắc sẽ đẩy YFI quay về mức Fib rút lui 0,618 ở mức $ 28.000. mặc dầu có chức năng giảm về con đường hỗ trợ, nhưng mà bên tôi vẫn chưa thể chấp nhận liệu YFI sẽ phá tan vỡ xuống dưới đường hỗ trợ hay bật lên. YFI-tiep-can Đếm sóng YFI Trader TheEWguy đã phác thảo 1 biểu đồ YFI cho biết rằng YFI đang nằm phí trong sóng 4 và dự định giá sẽ nâng cao cao hơn. YFI-tiep-can khi mà YFI đã đạt tới mức cao cục bộ, việc đi lại trong khoảng mức rẻ với vẻ không bốc đồng. bởi thế, kiên cố YFI vẫn đang ở trong sóng 4 (được hiển thị bằng màu cam bên dưới), có dạng hình tam giác. điều này cũng trở thành hợp với sự sụt giảm chắc chắn xảy ra trong khoảng mô hình 2 đỉnh. trong khi mục tiêu sơ bộ vẫn là mức $ 43.500, thì một dự báo xác thực hơn sẽ được đưa ra lúc sóng 4 hoàn thành. số lượng sóng phụ cho tam giác được hiển thị bằng màu đen. YFI-tiep-can tóm lại trong khi Yearn Finance (YFI) dự định ​​sẽ thực hiện một nỗ lực khác để đạt đc mức cao nhất đầy đủ thời đại thế hệ, thì một đợt giảm trong ngắn hạn sẽ xảy ra ​​trước lúc động thái tăng tiếp diễn.

Like it? Share it!


Hanley Maddox

About the Author

Hanley Maddox
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 17

More by this author