SNX cho biết thêm nhược điểm sau thời khắc tạo mức tối đa số đông thời đại thế hệ

Posted by Beyer Villarreal on January 20th, 2021

Synthetix (SNX) đã tăng sở hữu tốc độ parabol diễn ra từ thời điểm đầu tháng 11 năm 2020. Nó đạt tầm giá tối đa đa số thời đại là $ 17,16 vào ngày 16 tháng 1. bất chấp sự phục hồi, các chỉ báo khoa học cho thấy thêm sự suy yếu và SNX có công dụng gần đạt đến đỉnh của động thái ngày nay. tăng parabol SNX đã tăng mạnh hơn kể từ lúc nó lần đầu cải tiến vượt bậc lên trên vùng chống cự $ tap chí số 24h and công nhận nó là tương trợ vào trong ngày một tháng 1 (được hiển thị mang mũi tên màu xanh lá cây lá cây). toàn bộ động thái từ mức phải chăng nhất vào tháng 11 năm 2020 là parabol, mà đợt sau với tốc độ nâng cao thậm chí còn nhanh hơn. tới bây giờ, SNX đã đạt giá thành tối đa hoàn toàn thời đại là $ 17,16 vào trong ngày 16 tháng một. các chỉ báo công nghệ đang dần chuyển hẳn sang khuynh hướng giảm. Chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ ưu đãi, MACD đang giảm và chỉ báo Stochastic Oscillator sắp ra đời một bearish cross. SNX-diem-yeu Biểu đồ SNX/USD hằng ngày | Nguồn: TradingView Biểu đồ sáu giờ cho biết thêm sự phân kỳ khuyến mại rõ nét hơn ngay cả RSI và MACD. Nó đã đc lớn mạnh nhắc từ ngày 4 tháng 1. do đó, việc giảm xuống vùng $ 13,20 tuồng như có chức năng sẽ xảy ra, điều này cũng biến thành xác thực trục đường hỗ trợ parabol. ngày nay, chúng tôi chẳng thể tự tin nhắc liệu sự cố mang xảy ra hay không. SNX-diem-yeu Biểu đồ SNX/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView Đếm sóng số lượng sóng cho thấy thêm SNX đang sắp hoặc đã đạt đến đỉnh của xung động đội giá (được hiển thị bằng màu trắng) bắt đầu hồi tháng 11 năm 2020. Nó đã đạt đến mức Fib mở rộng 4,61 của sóng một, 1 chỉ tiêu có tác dụng là đỉnh của sóng 5. mặc dầu làn sóng sản phẩm năm có thể mở mang, mà có vẻ như SNX đang gần đạt đến đỉnh của động thái đi lên, điều đó cũng trở nên hợp với các dự đoán trong khoảng những chỉ báo công nghệ. nếu một sự điều chỉnh xảy ra, nó Chắn chắn giảm chí ít xuống còn $ 11,50 và Chắn chắn là $ 8,05, những mức Fib tháo lui 0,382 and 0,618 của toàn bộ động thái đi lên. SNX-diem-yeu Biểu đồ SNX/USD sườn 12 giờ | Nguồn: TradingView SNX / bitcoin Trader Trader_XO đã phác thảo biểu đồ SNX, biểu đồ này cho biết thêm giá đang dần tăng đều. SNX-diem-yeu Nguồn: khi mà SNX đã hồi phục, nó đã bị từ khước ở vùng 48.330 satoshi, mức Fib tháo lui 0,618 của số đông động thái đi xuống. mặc dầu những chỉ báo khoa học đang nâng cao, mà xu thế không thể được coi là tăng cho đến lúc SNX lấy lại mức 48.330 satoshi. giả dụ làm vậy, thì SNX chắc chắn tiến tới mức tối đa đa số thời buổi ở tin tuc bitcoin satoshi. SNX-diem-yeu Biểu đồ SNX/BTC hằng ngày | Nguồn: TradingView Tóm lại SNX có khả năng gần đạt đến đỉnh của một động thái đi lên đã diễn ra nói từ tháng 11 năm 2020. Sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh chắc chắn xảy ra ở mức này.

Like it? Share it!


Beyer Villarreal

About the Author

Beyer Villarreal
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 20

More by this author