con số node btc đạt tới mức cao mới rất nhiều thời buổi

Posted by Hanley Maddox on January 21st, 2021

Trong bối cảnh ngày một phật lòng tin vào các biện pháp giám sát và những bạn dạng nâng cấp vừa qua cho bitcoin Core, phổ biến Bitcoiner bắt đầu tự chạy những node của riêng chúng ta. con số node btc ở mức cao nhất đầy đủ thời buổi, có 11,558 node chắc truy cập hiện đang làm việc, theo Bitnodes.io. trong khi đấy, coin.dance 1 phương tiện theo dõi Thống kê mạng btc khác đã tính được tổng số node bitcoin là 11,613, cao hơn mức cao trước đó là 11,250 đc cài đặt cách thức đây đúng 1 năm. bản update ứng dụng btc Core 0.21.0 đã được phát hành để tải về công khai minh bạch vào trong ngày 14 tháng một năm 2021 and hiện là bản mẫu phần mềm được sử dụng phổ biến lắp thêm tứ trong số các node. hiện giờ với 619 node thực hiện version ứng dụng này, chiếm khoảng 5.5% toàn bô node vận hành của bitcoin Core. sắp 5,000 node vẫn vận hành bản ban hành btc Core mới thứ 2, 0.20.1, vẫn chính là phiên bản nhiều nhất. “Những người chạy node btc, hãy xem xét nâng cao node của người sử dụng lên phiên bản 0.21 tiên tiến nhất để hỗ trợ Tor v3. Đóng btc core, tải về 0.21 and xác định chữ ký, setup core mới, chạy”. phiên bản tiên tiến nhất của btc Core cũng giới thiệu 1 cách để tạo những testnet dễ dự báo hơn & thực hành những luật lệ đồng thuận Taproot mà hoàn toàn không bắt buộc kích hoạt chúng trên mạng chính. những thay đổi cuối cùng sẽ dùng cho để tăng cường quyền tây riêng trong những thương lượng btc bởi Taproot đảm bảo rằng công dụng đầu ra không còn tiết lộ những điều kiện tiêu xài ko cần phải có trong những lần khai triển trước ấy. Việc vứt bỏ các chức năng khác biệt khỏi những giao dịch cũng sẽ giúp bitcoin phát triển thành 1 tài sản vững chắc thay thế sửa chữa được, thích hợp hơn với đề xuất ban đầu của phòng sáng tạo btc Satoshi Nakamoto về “tiền mặt khoa học số”. khai triển giao thức bitcoin Core v0.21.0 phiên bản ban hành này khai triển những quy tắc đồng thuận Taproot đc đề nghị (BIP341 & BIP342), mà không phải kích hoạt bên trên mạng chính” sở hữu đến 25% đầy đủ những node btc với sẵn chạy trên mạng Tor, điều ấy khiến tăng bản lĩnh tương hợp của btc Core 0.21.0 cho các nhà cung cấp ẩn của Tor V3 phát triển thành cần yếu do những nhà cung cấp ẩn của V2 sẽ không còn đc dùng vào cuối năm nay. Chạy ứng dụng khách btc bằng Tor sẽ thêm một layer bảo mật bằng cách khiến xáo trộn địa chỉ IP của 1 node kết nối. tin tức bitcoin 2019 , 1 lượng to các node chuyển động tự do được đánh giá là điều nhu yếu cho sự chiến thắng của btc, vì trị giá căn bản của nó nhờ vào khả năng bảo trì sự phi tập kết. Chạy một node cũng chính là một cách an toàn hơn để tự lưu trữ btc và 1 cách thức đang đc vận dụng bởi một số chủ sở hữu ngày một cẩn thận sở hữu các nhà cung cấp giám sát. “Nếu người chơi là 1 trong những holder bitcoin tự quản lý and chạy 1 node hồ hết thì người chơi là “một trong những chuyên gia blockchain bậc nhất thế giới”. Trước đây đc gọi là bitcoin QT, bitcoin Core là một trong ứng dụng khách đc tăng trưởng vì Wladimir J. van der Laan, dựa bên trên code tham chiếu do Satoshi viết. đấy là phương pháp khai triển giao thức btc phổ biến nhất đến nay, với 98,5% rất nhiều những node thực hiện một version của ứng dụng btc Core. Sự gia tăng những node bitcoin tương quan mang sự gia tăng con số các node and kênh Lightning Network, cũng đang chứng kiến mức cao nhất gần như thời buổi.

Like it? Share it!


Hanley Maddox

About the Author

Hanley Maddox
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 17

More by this author