số lượng node btc đạt mức cao mới nhiều phần thời đại

Posted by Beyer Villarreal on January 21st, 2021

Trong bối cảnh càng ngày càng mếch lòng tin vào những biện pháp thống kê giám sát and những bản nâng cấp gần đây cho bitcoin Core, đa dạng Bitcoiner bắt đầu tự chạy các node của riêng họ. con số node btc ở mức cao nhất gần như thời buổi, sở hữu 11,558 node dĩ nhiên truy vấn hiện đang chạy, theo Bitnodes.io. trong khi đó, coin.dance một công cụ theo dõi Báo cáo mạng btc khác đã tính đc tổng cộng node btc là 11,613, cao hơn mức cao trước chính là 11,250 được cài đặt phương pháp đây đúng 1 năm. bản update phần mềm bitcoin Core 0.21.0 đã được ban hành để download công khai vào trong ngày 14 tháng 1 năm 2021 and hiện là bản mẫu ứng dụng đc dùng rộng rãi vật dụng tứ trong số các node. hiện tại sở hữu tin tức bitcoin mới nhất node vận hành bản mẫu phần mềm này, chiếm khoảng 5.5% tổng thể node vận hành của bitcoin Core. sắp 5,000 node vẫn vận hành phiên bản ban hành bitcoin Core thế hệ sản phẩm công nghệ hai, 0.20.1, vẫn chính là bạn dạng đa dạng nhất. “Những người chạy node btc, hãy coi xét nâng cao node của công ty lên phiên bản 0.21 mới nhất để tương trợ Tor v3. Đóng btc core, download 0.21 & xác minh chữ ký, thiết đặt core mới, chạy”. bản mẫu tiên tiến nhất của bitcoin Core cũng giới thiệu một cách để tạo các testnet dễ dự đoán hơn & thực hành các lệ luật đồng thuận Taproot mà không buộc phải kích hoạt chúng trên mạng chính. những thay đổi cuối cùng sẽ chuyên dụng cho để bức tốc quyền tây riêng trong những đàm phán btc bởi vì Taproot đảm bảo rằng kết quả đầu ra không hề tiết lộ các điều kiện tiêu pha không nhu yếu trong những lần triển khai trước ấy. Việc loại trừ các chức năng khác biệt khỏi các thương lượng cũng trở thành giúp bitcoin trở thành một gia sản vững chắc thay thế được, thích hợp hơn sở hữu đề nghị ban sơ của nhà phát minh btc Satoshi Nakamoto về “tiền mặt kỹ thuật số”. triển khai giao thức btc Core v0.21.0 bản ban hành này triển khai các quy tắc đồng thuận Taproot đc đề nghị (BIP341 and BIP342), mà dường như không nên kích hoạt bên trên mạng chính” sở hữu tới 25% phần lớn các node bitcoin mang sẵn chạy trên mạng Tor, điều ấy làm tăng bản lĩnh tương hợp của btc Core 0.21.0 cho những dịch vụ ẩn của Tor V3 trở thành cần thiết bởi các dịch vụ ẩn của V2 sẽ không đc sử dụng vào thời điểm cuối năm nay. Chạy áp dụng khách btc bằng Tor sẽ thêm 1 layer bảo mật bằng phương pháp khiến cho đảo lộn liên hệ IP của một node kết nối. Theo Satoshi, 1 lượng to các node chuyển động hòa bình được đánh giá là điều nhu yếu cho sự thành công của bitcoin, vì giá trị cơ bản của nó dựa vào bản lĩnh gia hạn sự phi quy tụ. Chạy một node cũng là 1 cách an toàn hơn để tự lưu trữ bitcoin và một phương pháp đang được áp dụng vì một số chủ sở hữu ngày càng cẩn thận sở hữu những dịch vụ đo lường và thống kê. “Nếu người chơi là một holder btc tự quản lý and chạy 1 node đầy đủ thì người chơi là “một giữa những Chuyên Viên blockchain bậc nhất thế giới”. Trước đây đc gọi là btc QT, bitcoin Core là một áp dụng khách được lớn mạnh bởi vì Wladimir J. van der Laan, dựa bên trên code tham chiếu vì Satoshi viết. đây là cách thức triển khai giao thức bitcoin phổ biến nhất tới bây giờ, sở hữu 98,5% số đông những node đang chạy 1 bản mẫu của ứng dụng btc Core. Sự ngày càng tăng các node btc đối sánh có sự ngày càng tăng con số các node và kênh Lightning Network, cũng đang chứng kiến mức cao nhất mọi thời đại.

Like it? Share it!


Beyer Villarreal

About the Author

Beyer Villarreal
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 20

More by this author