sau thời điểm bị từ khước, ADA đang chuẩn bị cho 1 cải tiến vượt bậc khác

Posted by Evans Hart on January 26th, 2021

Cardano (ADA) đã giảm kể từ lúc đạt tới mức cao $ 0,41 vào trong ngày 18 tháng 1.mặc dù bị chối từ, nhưng ADA đã lấy lại mức bứt phá trước ấy and sẽ tiếp diễn xu thế tăng lên đến $ 0,45.level dài hạnBiểu đồ hàng tuần cho biết thêm ADA đang đàm phán ngay dưới vùng chống cự dài hạn $ 0,38, là mức Fib tháo lui 0,382 lúc đc đo trong khoảng chi phí cao nhất hoàn toàn thời buổi trong tháng 12 năm 2017.mặc dầu nằm ngay vùng phản kháng mà những chỉ báo kỹ thuật vẫn đang nâng cao. nếu ADA nâng tầm, vùng chống cự tiếp theo sẽ là $ 0,61, mức Fib tháo lui 0,618 của cộng một động thái.ADA-dot-phachuyển động trong khoảng thời gian dàiBiểu đồ hằng ngày đề ra các tín hiệu khá mơ biển.dù có sự phân kỳ nâng cao tiềm tàng trong chỉ báo RSI ở hai mức rẻ nhất gần đây nhất, mà MACD đang giảm and Stochastic Oscillator vừa thành lập một bearish cross.cho nên, biểu đồ hàng ngày ko cung cấp đủ dữ liệu để tự tin dự báo sự bứt phá trên vùng chống cự dài hạn $ 0,38.ADA-dot-phatuy nhiên, biểu đồ sáu giờ với xu hướng tăng hơn một tẹo. có vẻ như ADA đã lấy lại vùng $ 0,34 sau thời điểm ban sơ giảm đáng kể xuống dưới nó (được hiển thị bằng vòng tròn màu đỏ). tap chi so sự bình phục này thường là các tín hiệu tăng giá cho biết sự tiếp diễn của xu hướng tăng. không chỉ có vậy, MACD đang tăng hỗ trợ bản lĩnh tiếp tục tăng.ADA-dot-phaĐếm sóngsố lượng sóng cho biết ADA đang nằm trong sóng 3 dài hạn (màu trắng) của một xung lực tăng bắt đầu từ mức thấp nhất của tháng 3. giả dụ đúng, ADA hiện đang ở sóng phụ 5 (màu cam) của sóng 3 dài hạn này.chỉ tiêu có chức năng nhất cho sự kết thúc của làn sóng là từ $ 0,455 tới $ 0,488, được tậu thấy bằng cách kết hợp của những mức Fib mở mang (màu trắng), các phép chiếu (màu cam) và các Fib rút lui phía bên ngoài (màu đen).ADA-dot-phaADA / btcTrader DTCCryptoTrading đã phác thảo biểu đồ ADA / bitcoin cho thấy sự bứt phá và rà soát lại bên trên một vùng chống cự quan yếu.ADA-dot-phaVùng kháng cự trước này được tậu thấy ỏ mức tạp chí số satoshi, nơi mà ADA đã đàm phán dưới đề cập từ thời điểm tháng 9 năm 2020. vào trong ngày 21 tháng một, nó đã xác nhận vùng này là hỗ trợ & đã tăng lên từ khi ấy.trong khi với ngưỡng phản kháng tại một.175 satoshi, mức Fib tháo lui 0,618 của toàn bộ lần chuyển động xuống trước đấy, thì hầu như thường với ngưỡng chống cự nào bên trên đó cho tới 1.600 satoshi.những chỉ báo kỹ thuật đang nâng cao and hỗ trợ bản lĩnh ADA sẽ bứt phá về mức một.600 satoshi.ADA-dot-phakết luậnADA sẽ tiếp tục tăng về phía $ 0,43, hoàn tất làn sóng phụ rốt cục của khuynh hướng nâng cao hiện tại.không những thế, ADA / bitcoin có công dụng vận động lên bên trên vùng kháng cự hiện giờ and tăng dần lên mức 1.600 satoshi.

Evans Hart

About the Author

Evans Hart
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 38

Claim 1 FREE Stock! No Purchase Necessary!
You have a 100% chance of receiving one free stock! Click to claim and have a chance to get one share of Facebook, Visa, Microsoft and others for free!
FREE App - Earn up to 25/gal cash back on gas!
Download this FREE app and earn cash-back when you buy gas, groceries and food! 100% FREE to join and FREE to earn cash back on your everyday purchases!
Quality Office Furniture USA Shipped Direct - Madison Liquidators
Nationwide vendor of quality office furnishings including Desks, Office Chairs, Conference Tables, Cubicles and more!
Earn HNT Tokens with a Helium Hotspot!
Pre-Order a Helium hotspot and earn HNT tokens that are redeemable for USD. Set it and forget it!
Lolli: Earn Free Bitcoin When You Shop Online!
Lolli is a rewards application that gives you bitcoin for shopping at your favorite online stores.
Fold - Earn free bitcoin when you shop
Earn bitcoin cashback rewards when you shop at top retailers, including Amazon, Uber, Starbucks, Chipotle, and more. Download the app, sync your payment method and start earning bitcoin today!