Vốn hóa thị phần DeFi đạt 45 tỷ đô la và TVL tăng vọt cho thấy thêm điều cực tốt vẫn chưa tới

Posted by Perez Anker on January 26th, 2021

Vốn hóa thị trường nguồn vốn phi quy tụ đã đạt 45 tỷ đô la Mỹ lúc tổng trị giá bị khóa tiếp diễn thiết đặt mức cao mới. ngành DeFi tiếp diễn phấn đấu tới mức cao nhất lúc phổ thông token đạt tới mức tối đa hầu hết thời đại and tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức DeFi tăng lên theo từng tuần. Dữ liệu từ Messari cho biết thêm những Công trình như AAVE, Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) and Synthetix (SNX) đều nâng cao hai chữ số, xuất hiện một vòng comment tích cực khi nhiều người sử dụng tham gia với các giao thức để mang lại lệch giá trong khoảng canh tác và tận dụng các khoản vay nhanh (flash loan). Vốn hóa thị trường 45 tỷ đô la DeFi và TVL tăng vọt cho thấy điều tốt nhất vẫn chưa đến Hiệu suất của các token DeFi | Nguồn: Messari khi giá bitcoin (BTC) và tap chi so (ETH) đạt tới cao mới trong những tháng vừa qua, TVL trong DeFi cũng tăng lên, làm nâng cao sự lạc quan and mức độ contact trên những đại lý phân phối và nền móng cho vay phi hội tụ không giống nhau. Dữ liệu trong khoảng CoinGecko cho biết thêm trong 6 tháng qua, tổng kinh phí hóa thị trường của DeFi đã tăng lên 45 tỷ USD. Vốn hóa thị trường 45 tỷ đô la DeFi và TVL tăng vọt cho thấy điều tốt nhất vẫn chưa đến tổng vốn hóa thị trường của phần lớn các token DeFi | Nguồn: CoinGecko từ thời điểm ngày 1 tháng 1 tới ngày 25 tháng một, các nền móng DeFi Nhìn chung đã tận mắt chứng kiến TVL nâng cao từ 15.6 tỷ đô la Mỹ lên mức cao kỷ lục 26.1 tỷ đô la Mỹ. ngay thời điểm hiện tại, TVL trên các giao thức DeFi đã tăng từ 21.49 tỷ đô la lên 26.173 tỷ đô la chỉ trong 4 ngày qua. Sự gia tăng nhanh mẽ của TVL đc giúp đỡ vì giá eth nâng cao 400 USD từ là một,053 đô la Mỹ vào trong ngày 21 tháng 1 lên mức cao nhất phần lớn thời đại thế hệ là một, tin tức bitcoin USD vào ngày 25 tháng 1. mà ether không thể giảng giải cho cả những khoản doanh thu, biểu đạt qua số lượng ngày càng tăng của những token DeFi cũng đang đảm bảo an toàn mức cao nhất toàn thể thời đại thế hệ. Vốn hóa thị trường 45 tỷ đô la DeFi và TVL tăng vọt cho thấy điều tốt nhất vẫn chưa đến Tổng giá trị bị khóa trong DeFi | Nguồn: DeFi Pulse bất chấp những tăng trưởng đang quan tâm này, lĩnh vực DeFi chỉ chiếm 4.6% tổng kinh phí hóa thị phần tiền kỹ thuật số, hiện ở mức 963 tỷ đô la Mỹ. mặc dầu chỉ đại diện thay mặt cho 1 phần bé dại trong tổng thị trường tiền ảo, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng của DeFi cho thấy ngành này sẵn sàng cho sự tiến lên bùng nổ khi tiền kỹ thuật số phát triển thành phổ thông hơn.

Like it? Share it!


Perez Anker

About the Author

Perez Anker
Joined: January 5th, 2021
Articles Posted: 28

More by this author