Lüks Marka Yönetimi Ve Lüks Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılmalıdır?

Posted by Parsons Gould on April 26th, 2021

Lüks ürünlerin satışı ve lüks markaların lüks ürün pazarlaması yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar, lüks marka yönetimi konusunda şirketlerin önemli odaklarını oluştururlar. Lüks marka yönetiminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini iyice kavramak için öncelikle lüks kavramına ve lüks ürün nedir sorularına odaklanmak gerekir. Doğru bir yaklaşım sergilendiği takdirde lüks marka pazarlama yönetimi evreleri de daha anlamlı olacak ve sistematik şekilde oluşturabilecektir. Lüks Ürün Nedir? Lüks kelimesinin karşılığı giyimde, yaşayışta, eşyalarda, harcama biçiminde kendini gösteren gösterişli, aşırı durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerekli olanın dışında olan, gerekli olanların sınırlarını aşan, gösterişli, şatafatlı, süslü her şey lükstür. Lüks ürün de bu bağlamda insanların günlük yaşamında mutlaka sahip olmalarını gerektirmeyen, gereksinimlerinin ve temel ihtiyaçların üstünde olan, belli bir kesime hitap eden ürünler olarak tanımlanabilir. Lüks ürünler yüksek zümrenin sahip olacağı ve olmak isteyeceği ürünlerdir. Lüks Marka Yönetimi Nedir? Lüks marka yönetimi dünyada az sayıda kişinin erişebileceği lüks ürünlerin pazarlanması aşamalarını içine almaktadır. Bu ürünler belirli bir kitleye hitap ederler. Bu nedenle de lüks marka yönetimi yapılırken hedef kitle dikkatlice belirlenmelidir. Lüks ürünlere herkes ulaşamayacağı için lüks marka yönetiminde mutlaka tüketicinin kimliğinin iyi analiz edilmiş olması gerekir. Lüks marka pazarlama yönetimi evreleri de bu şekilde ortaya çıkar. Lüks Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılmalıdır? Lüks ürün tüketicisi, bu tür ürünleri gözlerinin önüne getirdiği vakit yüksek fiyatlı, üst düzey kalitede, estetik açıdan oldukça tatmin edici, uzun süre kullanılabilecek olan, farkını ortaya koyan ürünleri resmeder. Lüks ürünlerin pazarlanmasında da tüketicinin resmettiği bu portreye uygun bir yol çizilmelidir. Çünkü lüks ürünler ihtiyacı karşılamaktan ziyade üst zümrenin sahip olmak isteyeceği, içinde bulunduğu cemiyetin bir göstergesi olarak, sosyal kimliğin eksik parçasını tamamlamak amacıyla satın alınmaktadır. marka danışmanlığı ? Lüks ürünlerin modayla bir işi yoktur. Her moda olan şey lüks değildir ve lüks ürünler modayla uygun pazarlanmalıdır gibi bir kural da söz konusu değildir. Lüks ürün pazarlaması kısıtlı sayıda zümreye hitap eder ve bu baz alınarak gerçekleştirilmelidir. Lüks ürünlerin tasarımlarında nadiren değişikliğe gidilir. Lüks ürün tüketicisi satın aldığı üründen işlevsellik beklemez. Ona sahip olmak tüketiciye psikolojik olarak yarar sağlar çünkü esas olan ürünün tüketicisine kazandırdığı imajdır. Lüks marka yönetimi yaparken herkese hitap eden reklam fikirlerinden kaçınmak gerekir. Lüks ürün reklamında indirimi öne çıkarmak sakıncalıdır çünkü indirim lüks kavramına zarar verebilir. Aksine ürünün fiyatları pahalı olmalıdır çünkü hedef kitlenin ekonomik kaygısı bulunmaz. Dijital ortamda izlenecek lüks marka yönetimi stratejileri, markanın kalıcılığını arttırır. Lüks ürün tüketicisi de markaya rakip olan diğer şirketler de belirli olduğu için lüks ürün yönetimi satış kaygısı yaşamamalıdır. Satıştan pazarlamaya odaklanmak doğru seçim olacaktır. Ürünlerde değerli, güzel, ender, farklı, kaliteli ve pahalı olana sahip olmak, gösteriş yapmak, kişinin kendini değerli hissetmesi, sosyal statüyü belirtmek, prestijlerini göstermek, zengin sınıfa ait olduğunu belirtmek ve diğerlerinden aşağı kalmamak ön plana çıkmalıdır. Lüks Marka İletişiminin Önemi Lüks marka iletişimi, lüks markaların pazarlama stratejilerini uygularken özen göstermeleri gereken bir diğer konudur. Bu kavram, lüks ürünlerin satışını gerçekleştiren markaların tüketicileriyle iletişim süreçlerinin sağlıklı ve devamlı şekilde yürütülmesini kapsar. Hedef tüketici kitlesi ile kurulan iletişimin güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için lüks marka yönetiminde gerçekleştirilen her faaliyet lüks marka iletişimi altında incelenmektedir. Lüks markaların amacı müşterilerine yalnızca 1 defalığa mahsus değil, devamlı olarak satış yapmaktır çünkü lüks ürünleri alabilecek kişiler nüfusun %2’si kadarını oluştururlar. Lüks marka yönetiminde bu nokta dikkate alınmalı ve müşteriyle iletişim ve etkileşimde doğru bir yol izlenmelidir.

Like it? Share it!


Parsons Gould

About the Author

Parsons Gould
Joined: April 25th, 2021
Articles Posted: 10

More by this author