Download CryptoTab App FREE - CryptoTab is a free app for iOS and Android that pays you to browse the websites you normally would on your phone or your computer! Start earning your first Bitcoin today!

Ny direktavkastning (driftnetto/pris)#5.38 %

Posted by daviddon on September 15th, 2015

Utifrån den här nya tabellen kunde jag dra slutsatsen att affären var inte så bra som den initialt verkade (vilket de sällan är).

Steg 2. Jämför direktavkastningen

Den springande punkten i en affär av det här slaget är direktavkastningen. Den genomsnittliga direktavkastningen för en hyresfastighet i Sverige är ca 5 % per år. Men där är en stor spridning på den direktavkastningen, då t.ex. en hyresfastighet i Malmö stad ligger runt 3-4 %, i Stockholm/Göteborg sannolikt även lägre. När jag var i Borlänge och förläste så jag exempel på flera fastigheter med avkastningar på uppemot 10 %. Invest in Swedish residential properties

Förklaringen ligger naturligtvis i att där är olika risker i de olika orterna. I Malmö och de andra storstäderna är det i princip omöjligt att få tag på en hyreslägenhet då efterfrågan är så stor och tillgången obefintlig. Eftersom risken är så låg sjunker också avkastningen. Som exempel kan jag ta en kompis i Malmö som äger en fastighet som på 24 timmar fick över 128 ansökningar till en tom 3:a han hade i ett av sina hyreshus. En annan kompis i Göteborg fick över 90 svar på en övernattningslägenhet i en omgjord och fräsch källare.

Däremot ett par mil utanför Borlänge är vakansgraden (andelen tomma lägenheter) och risken för att ha en hyreslägenhet tom, betydligt större. Därför behöver man också en högre direktavkastning, för att kunna ta hänsyn till det. En börsoberoende

När jag kollade vad den lämpliga nivån för en direktavkastning i Svedala var, fick jag uppskattningar kring 6.5 % från mina vänner och bankkontakter.

Steg 3. Räkna om priset baserat på direktavkastningen

Nästa steg är således att värdera om fastigheten utifrån den framräknade direktavkastningen och driftnettot.

Direktavkastning = driftnetto / pris på fastigheten

Löser vi ut ”pris på fastigheten” från ekvationen ovan blir det istället:

Pris på fastigheten = driftnetto / direktavkastning

Det ger att vid det nya och omräknade driftnettot blir priset istället:

417 002 kr / 6.5 % = 6 415 415 kr

Efter att ha tittat på fastigheten och konstaterat att inga allvarliga fel förelåg, var det också det budet som vi lade på fastigheten. fastighetsfond

Steg 4. Säkerställ finansiering med banken

Jag har varit i många förhandlingar med banken och jag tycker mig vid det här laget ha lärt mig hur de resonerar.

De räknar på ungefär samma schablonssiffror som jag. Sedan jag började följa ”mallen” ovan har jag inte längre fått invändningar kring att siffrorna som jag fick tidigare. Tvärtom får jag ofta feedbacken att siffrorna ser ”rimliga” ut. Det som jag också har lärt mig är framförallt kring belåningsgrader.

Om man kan gå in med 25 % handpenning så slipper man gå in med sin vanliga ekonomi som säkerhet. Det betyder att man kan ”isolera” affären från sin egen privatekonomi, man behöver inte gå in med borgen, man behöver inte redovisa hur mycket man tjänar, om man är arbetslös eller inte. Vid 25 % handpenning och ett läge där kalkylen går ihop enligt ovan så räknar man med att fastighetens ekonomi går ihop av sig självt.

I exemplet ovan stämde jag av med både Swedbank, SEB och Sparbanken Öresund alla bekräftade mina antaganden. som investerar

Mitt initiala mejl till bankerna

Så här såg mitt första mejl till bankerna ut efter att jag tittat på fastigheten på nätet och innan jag varit ute och tittat på den: For more information visit here: http://svenskabostadsfonden.se/

 

 

Also See: P Fastigheten, Tittat P, Som Jag, Pris P, Som, Och, Man

Learn how to Play Piano
Learn How to Play the Piano Today, Free Lessons For Beginners and Full Step by Step Piano Lessons that will teach you to read music and play songs. Get Started Now.
Advanced Guitar with Express Guitar Volume 2 - The Advancing Guitarist
Get ready for a Major Upgrade with your guitar skills, accuracy and musicianship!

CryptoTab Browser - Easy way for Bitcoin Mining | CryptoTab Browser
CryptoTab Browser is the world's first web browser with built-in mining features. Familiar Chrome user interface is perfectly combined with extremely fast mining speed. Mine and browse at the same time!

Pure Pitch Method - Master Absolute Pitch & Relative Pitch
Master Absolute Pitch and Relative Pitch in less than 6 weeks! The complete Pure Pitch training kit.

Advertise Here