Welke thin client solutions zijn er voor managed workspaces?

Posted by igelclient on April 13th, 2016

De markt voor Linux en Windows thin clients is aan het veranderen. Niet al te lang geleden waren thin client solutions slechts kleine eindapparaten, die de gebruiker toegang gaven tot Windows terminal services. Vandaag de dag kan thin client software ook op een pc, notebook of all-in-one-apparaat draaien en op die manier een virtuele desktop vormen. Het meeste economische voordeel bieden thin client solutions die compleet en efficiënt workspace management mogelijk maken.

Wat hebben thin client solutions nodig?

Voor de bekende fabrikant van Linux en Windows thin clients IGEL Technology bestaan thin client solutions in eerste instantie uit software die bijdraagt aan een managed workspace. Daartoe behoort niet alleen de thin client software die op een Windows thin client, Linux thin client of pc draait, maar ook thin client software voor workspace management en andere softwareoplossingen die bijvoorbeeld Windows-pc's opnemen in endpoint management. Met behulp van de software IGEL Unified Management Agent (UMA) kunnen bijvoorbeeld pc's en notebooks met Windows voor toegang tot Windows terminal services of VDI op afstand worden geconfigureerd, zonder dat het lokale Windows-besturingssysteem door een thin client besturingssysteem hoeft te worden vervangen.

Hoe maak ik van pc's en notebooks thin client solutions?

Met op IGEL Linux gebaseerde thin client solutions als UDC2 kunnen gebruikers stabiel, compact en veilig via een pc met Windows terminal services of VDI-oplossingen werken. Dankzij de software kunnen alle thin client instellingen volledig op afstand worden beheerd. Apparaten met het besturingssysteem Windows 7 die niet moeten worden geconverteerd, kunnen via de Unified Management Agent (UMA) bij het thin client management worden betrokken.

Unified Management: Linux en Windows thin clients uniform op afstand beheren

Thin client solutions zoals IGEL UMA vormen de schakel tussen het gekozen workspace besturingssysteem en de functioneel krachtige, maar eenvoudig te bedienen remote management software IGEL UMS5. Via deze kunnen alle IGEL thin clients, inclusief Windows thin clients, UDC2 en clients naadloos in het uiterst efficiënte workspace management worden opgenomen. Op die manier kunnen niet alleen de Windows terminal services centraal worden beheerd, maar ook alle thin client solutions in het netwerk.

Uitbreidingen voor speciale thin client solutions

Om zoveel mogelijk aan alle eisen van de klant op het gebied van workspace management te kunnen voldoen, heeft IGEL bovendien thin client solutions ontwikkeld. Via de optionele UMS-uitbreiding HA kunnen zeer grote omgevingen van honderden Linux of Windows thin clients tegelijkertijd opnieuw worden geconfigureerd. Met de redundant uitgevoerde management-omgeving kan bovendien aan bijzondere compliance-voorschriften worden voldaan of in combinatie met de shared workplace feature multi-user-scenario's voor Windows terminal services of VDI worden gerealiseerd.

Hoe thin client solutions geïntegreerd endpoint management mogelijk maken

Als een grote onderneming Linux of Windows thin clients in het bestaande endpoint management wil integreren, kan dat heel eenvoudig via de UMS-uitbreiding IGEL Management Interface (IMI). Met een gestandaardiseerde REST API worden de UMS-functies ook via Microsoft System Center of IBM Tivoli beschikbaar.

Like it? Share it!


igelclient

About the Author

igelclient
Joined: April 22nd, 2015
Articles Posted: 76

More by this author