Ugradnja Zuba Cijena

Posted by aaronruslee on October 28th, 2021

Ugradnja Zuba Cijena - Da li ste spremni u svoje tijelo ugraditi jeftine zubne implantate upitne kvalitete? Ove informacije ?e Vam pomo?i da odlu?ite koji ?ete dentalni centar odabrati gdje ?ete ugraditi svoj zubni implantati.

Molimo kliknite ovdje za više informacija:- https://www.treedent.hr/zubni-implantati

Zubni ili dentalni implantati

Riješite svoje probleme bezubosti s premium dentalnim implantatima

Mobilna proteza ili implantati? Cjenovno je razlika velika ali je i velika razlika u kvaliteti ivota. Što se ti?e rješenja bezubosti proteze su stvar prošlog stolje?a i premda se još dan danas rade u ordinacijama i dio su stomatološke prakse, tehnološki napredak i noviteti po pitanju proteza stagniraju. Dentalna industrija i trište se okrenulo implantatima i svakim danom moemo svjedo?iti novim spoznajama i rješenjima na podru?ju implantološke terapije.

TreeDent Varadin Vam nudi usluge kompletnih rekonstrukcija ?eljusti od ugradnje pojedinih implantata do kompleksnih protetskih rješenja All on 4 i All on 6 ovisno o vašim potrebama i zdravstvenoj situaciji.

Što su to premium zubni implantati i koja je razlika izme?u premium obi?nih implantata?

Na trištu dentalnih implantata nalazi se preko 2000 razli?itih proizvo?a?a. U zadnjih nekoliko godina industrija ovih malih titanskih vijaka je eksplodirala i velika ve?ina implantata po?ela je dobivati oznaku premium. Implantati budu izgra?eni ili od titana ili od keramike a kvaliteta se mjeri stupnjem biokompatibilnosti – svojstvo materijala da ga tijelo ne odbacuje kao strano tijelo ve? da moe srasti s tijelom.

Premium implantati se uvijek rade od ?istog titana ili keramike ?ime im cijena u tom slu?aju znatno odska?e o obi?nih ali imaju jako visoka svojstva biokompatibilnosti.

Jeftiniji - low cost implantati su napravljeni od legura titana s drugim plemenitim metalima (aluminij, molibden, eljezo...) pa je i biokompatibilnost nia i vjerojatnost odbacivanja iz tijela viša..
FDA certifikat je vode?i certifikat na podru?ju lijekova, medicinskih pomagala i hrane i dobiva se vrlo teško nakon nekoliko godina klini?kih ispitivanja i testiranja. Strauman i Nobel Biocare su proizvo?a?i implantata u samom vrhu implantološkog trišta s dugim nizom godina tradicije i posjeduju FDA certifikat.

Imam ve? postavljen implantat, o ?emu moram voditi ra?una?
?
Ako ste ve? ugradili implantant i napravili ste prethodno terapiju najvanije je da idete na redovne kontrole kako bi se mogla pratiti situacija oko prihva?anja implantata. Ovisno o kvaliteti ugradnje ali i o genetici te o samoj ?isto?i titana od ?ega je implantat napravljen ovisi ho?e li se implantat primiti ili ?e ga tijelo odbaciti. Redovnim kontrolama sprje?avate rizik odbacivanja, u TreeDentu se takvim periodi?kim pregledima kontrolira i ostalo dentalno zdravlje.

Like it? Share it!


aaronruslee

About the Author

aaronruslee
Joined: March 13th, 2018
Articles Posted: 284

More by this author