Recenzja Energy Casino

Posted by Vitto Foster on November 8th, 2021

Chcesz dosta? kawa?ek ciasta za 5+ milionów dolarów? Wiesz co? W tej recenzji opowiemy Ci o tym, jak mo?esz to osi?gn?? w dowolnym kasynie. Zanim jednak przejdziesz dalej, chcia?bym da? ci kilka wa?nych wskazówek na temat tego Energy Casino, aby? móg? szybko dowiedzie? si?, czy jeste? zainteresowany gr? w nim w ogóle. Jeste? gotowy, aby zacz??? Wi?c chod?my.

Oto kilka rzeczy, które szczególnie nam si? podobaj? w kasynie Energy Casino:

 • Maj? do?? du?y asortyment gier w ponad 600 tytu?ach.
 • Ich dobrze p?atnych slotów maj? ?redni procent wyp?at 97%.
 • Ich osza?amiaj?cy bonus. Zak?adaj?c, ?e mo?esz otrzyma? pieni?dze wystarczaj?co szybko (w ci?gu 7 dni od momentu pierwszej wp?aty), ten bonus daje Ci wiele mo?liwo?ci dokonania wp?aty i skorzystania ze wszystkich zalet tego bonusu.
 • Pracuj? w tej bran?y od prawie 15 lat. By?oby to po prostu niemo?liwe, gdyby robili co? z?ego.
 • Ka?dego dnia wyp?acaj? wi?cej ni? milionów w nagrodach pieni??nych.

\"\"

Chcia?bym zwróci? uwag? na kilka promocji, które s? w posiadaniu Energy Casino

Pierwsza to ich g?ówna oferta-100% Bonus od depozytu do 1000$.

1. depozyt-uzyskaj 100% bonus do 0.

2. depozyt-uzyskaj 25% bonus do 0.

3rd depozyt-dosta? 50% bonus do 0.

Wniosek ten ma jednak kilka wad:

Masz tylko 7 dni na dokonanie wszystkich 3 depozytów.

Warunki zak?adu s? równe 50x Twojego bonusu. Jednak nie jest to g?ówna wada, poniewa? wiele kasyn wymaga postawienia zarówno depozytu, jak i bonusu. Dlatego te warunki dla zak?adu nie s? tak wysokie, jak mo?e si? wydawa? na pierwszy rzut oka.

Nale?y pami?ta?, ?e Warunki zak?adu b?d? wy?sze, je?li wolisz gra? w inne gry ni? automaty lub gry pokojowe (takie jak keno lub zdrapki). Je?li zdecydujesz si? gra? w gry sto?owe lub wideo poker, ka?dy z Twoich zak?adów b?dzie liczony tylko w wysoko?ci 8% do Twojego zak?adu. Oznacza to, ?e b?dziesz musia? postawi? nieco wi?cej ni? 12x zwyk?ych warunków dla zak?adu (oko?o 600x). Chcesz pozna? moje zdanie? Nie traci?bym czasu na ten bonus, gdybym nie gra? na automatach. Po prostu nie warto.

Maj? równie? specjaln? list? wykluczonych gier, których nale?y unika?, je?li chcesz zdoby? ten bonus. Je?li nadal je grasz, mo?esz zresetowa? swój bonus i wszystkie wygrane, które mog?e? otrzyma? do tego momentu.

Program Lojalno?ciowy Energy Casino

Na najbardziej podstawowym poziomie, jako cz?onek Xyz Casino, otrzymasz 1 punkt za ka?de 10 € zak?adów. Po zdobyciu 1000 punktów mo?na je wymieni? na 10€. Liczba twoich punktów b?dzie równie? okre?la? Twój poziom w programie lojalno?ciowym kasyna.

W sumie jest 6 takich poziomów, w tym:

 • Niebieski
 • Srebro
 • Z?oty
 • Platyna
 • Diament
 • Prive

Gracze VIP maj? swoje zalety. Mo?esz uzyska? dodatkowe bonusy, mno?niki punktów (szybciej je zdob?dziesz), zaproszenia na ekskluzywne imprezy i wyj?tkowe prezenty dla Ciebie i Twojej rodziny. ?wietna okazja, prawda? To, w ogóle, jest wszystko, co mo?na powiedzie? o promo tego kasyna. Teraz rzu?my okiem na gry, które mo?na gra?.

Graj w ponad 600 gier dzi?ki Microgaming

Microgaming zawar?o umow? partnersk?, aby zapewni? Ci mo?liwo?? korzystania z ponad 600 unikalnych gier sto?owych, wideo pokera, automatów i gier stickman na ?ywo. Wszystkie z nich s? dost?pne w wersji do pobrania (PC) lub w trybie natychmiastowej gry kasynowej (PC, Mac lub Linux).

Dodawanie ?rodków na konto

Gdy b?dziesz gotowy do dokonania wp?aty, mo?esz skorzysta? z nast?puj?cych opcji, aby do?adowa? swoje konto:

 • Visa / MasterCard
 • Maestro / Switch
 • PayPal
 • Poli
 • Neteller
 • Ukash
 • Skrill
 • PaySafeCard
 • Eko
 • ClickandBuy
 • Instadebit
 • Entropay
 • Echeck

Wi?kszo?? z tych opcji mo?na równie? wykorzysta? do wyp?at.

Wyniki

Damy im ocen? A. Maj? osza?amiaj?c? gam? gier ,1000 dolarów bonusu od depozytu i jeszcze wi?cej sposobów zarabiania pieni?dzy dzi?ki programowi lojalno?ciowemu. I nie zapominajmy, ?e codziennie wyp?acaj? miliony dolarów jako nagrody za swoje progresywne jackpoty. G?ówn? wad?? Ich warunki zak?adów (zw?aszcza w grach planszowych). . Ale z punktu widzenia wszystkiego innego-mo?esz tam i?? ju? teraz i zarejestrowa? si? na stronie.

\"\"

Like it? Share it!


Vitto Foster

About the Author

Vitto Foster
Joined: April 27th, 2021
Articles Posted: 27

More by this author