Wszystko o licytacjach komorniczych!

Posted by PlatformaWindykacyjna on May 4th, 2016

Licytacje komornicze to okazja, żeby nabyć lokal po cenie niższej niż rynkowa. W poniższym artykule doradzamy w jaki sposób tego dokonać i jak się do tego przygotować.

Portal o licytacjach komorniczych e-ksr.pl zawiera od kilkudziesięciu do kilkuset obwieszczeń o prowadzonych na terenie całej Polski licytacjach różnych nieruchomości – grunty, domy i mieszkania, lokale użytkowe, magazy, hale czy też garaże. W zależności od wielkości miasta, 50-metrowe mieszkanie można nabyć już w cenie od 85 do 185 tys. złotych.

Gdzie najlepiej szukać informacji o licytacjach komorniczych?

Komornik, dokonując tzw. obwieszczenia o licytacji nieruchomości, czyli czynności poprzedzającej przetarg, ma obowiązek ogłosić to najpóźniej dwa tygodnie przed terminem licytacji w budynku sądowym i w lokalu organu gminy właściwych miejscem położenia nieruchomości. Oznacza to, że na tablicy ogłoszeń w sądzie czy urzędzie gminy możemy sprawdzać, jakie nieruchomości będą wystawiane na publiczną licytację.

Oprócz tego komornik ogłasza planowaną licytację w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, a niektóre wydawnictwa dodatkowo umieszczają ogłoszenia w wydawanych przez nich regionalnych tygodnikach tematycznych.

Oprócz tego od komornik może zamieszczać obwieszenia na platformie e-kr.pl . Jest to pierwsza w Polsce bezpłatna platforma posiadająca szerokie możliwości wyszukiwania, np. po rodzaju nieruchomości, miejscu jej położenia (miasta, regiony) czy według dat (od licytacji z najwcześniejszymi lub najstarszymi terminami). Korzystający z platformy mają dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości, a informacje wprowadzane są bezpośrednio przez pracowników kancelarii. Do obwieszczeń załączane są często zdjęcia oraz mapy z dokładnym położeniem nieruchomości i inne praktyczne informacje. W serwisie dostępny jest również system powiadamiania (tzw. subskrypcje) o nowych licytacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ile może wynosić cena mieszkania sprzedawanego na licytacji komorniczej?

Cena wywoławcza, czyli najniższa cena, za jaką można nabyć nieruchomość, wynosi 3/4 na pierwszej licytacji oraz 2/3 ceny wywołania na drugiej licytacji

Na licytacjach prowadzonych w trybie uproszczonym będącym stosunkowo nowym, ale coraz częściej stosowanym tryb egzekucji z nieruchomości (dotyczący niewielu rodzajów nieruchomości – np. działek) cena wywołania na drugiej licytacji wynosi jedynie połowę ceny oszacowania. Komornik prowadzi tylko dwie licytacje, nie obniża ceny wywołania do skutku.

 

Na więcej wizytę na stronie: Odzyskaj dług

Like it? Share it!


PlatformaWindykacyjna

About the Author

PlatformaWindykacyjna
Joined: May 4th, 2016
Articles Posted: 1