Top 10 dobrih sportskih oklada za igranje u kladionicama

Posted by Bob Leon on March 9th, 2022

Top 10 dobrih sportskih oklada za igranje u kladionicama


Dobra oklada na sport donosi online kladionice u hrvatskoj dobit na daljinu, a ne trenutnu dobit. Postoji ogromna koli?ina savjeta o tome kako se kladiti na sport na Internetu. Lako se zbuniti u njima. Naši najbolji savjeti za sportsko kla?enje pomo?i ?e vam da shvatite ponude kladionica.

Ovaj je ?lanak objavljen zahvaljuju?i Akademiji za kla?enje na prvenstvo i Fonbet. Prou?ite sportsko kla?enje, položite testove, zaradite iskustvo i osvojite plo?u s najboljim rezultatima. Udari glavnog urednika!

Kako napraviti dobru okladu
Prije nego što napravimo popis najboljih sportskih oklada, definirat ?emo glavne kriterije za kvalitetne oklade.

Financijska disciplina

Napraviti dobru okladu zna?i ne izgubiti novac. Iznos oklade Ne smije prelaziti dopuštene gubitke. Najbolje je ako se prva oklada izvrši u probnom, virtualnom na?inu rada.

Postoje kladionice koje vam daju besplatnu okladu Kao bonus. Odaberite strategiju financijskog upravljanja ako se neprestano kladite.

Upravljanje bankrotom u kla?enju:


Upravljanje bankrotom u sportskom kla?enju: Bankarska pravila i sedam financijskih strategija
Upravljanje bankrollom ?ini razliku izme?u uspješnih igra?a i omiljenih klijenata iz INNOSA. Analiziramo glavne strategije s detaljnim primjerima.
Poznavanje ovog sporta

Morate imati duboko znanje o pravilima, specifi?nostima turnira, kao i specifi?nostima timova i sportaša. Ve?ina igra?a odabire najpopularnije sportove za kla?enje: nogomet, košarku, hokej, tenis.

Analiza prije utakmice i strateški pristup

Me?u mnogim strategijama sportskog kla?enja odaberite pravu za vas. Istodobno, ne morate slijepo slijediti apstraktne sheme koje su u?inkovite samo na papiru. Dopunite ih vlastitim znanjem i uzmite u obzir vlastitu analizu prije utakmice za svaki doga?aj.

Dobri izgledi

To je subjektivni ?imbenik. Postoje igra?i koji su u potrazi za koeficijentima koji su napunjeni od strane kladionice. Drugi preferiraju prosjeke na razini 1,80-2,10.

Glavna pogreška koju bi po?etnik trebao izbjegavati je kla?enje na niske cijene u regiji 1.10-1.30.

Zapamtite klju?no na?elo uloga na daljinu: bolje je izgubiti strogo provjerenu okladu nego osvojiti slu?ajnu.

Gdje se kladiti na sport
?ak i ako igrate Plus igru na daljinu, to ne zna?i da ?ete dobiti svoj novac. Važno je ne davati novac prevarantima. Me?u kladionicama koje nude oklade na utakmice, morate odabrati pouzdan ured. Usredoto?ite se na sljede?e kriterije::

tvrtka legalno posluje u Rusiji-to jam?i isplatu vaših sredstava;
službena stranica BC nudi visokokvalitetnu funkcionalnost-širok popis, brze prijenose uživo, video prijenose, prikladne mobilne aplikacije i tako dalje;
umjerena marža kladionice koja pruža visoke koeficijente. O tome ovise vaši rezultati na te?aju,
recenzije stvarnih kupaca i ocjena kladionica prvenstva.
Top 10 savjeta za sportsko kla?enje za po?etnike
Ovdje su najpopularnije opcije sportskog kla?enja i Top 10 opcija koje se koriste u raznim strategijama.

1. Ishod doga?aja

Ovo je glavna vrsta kla?enja. Ozna?ava se kao:

P1-doma?a mom?ad pobje?uje.
Innosi2-pobjeda gosta.
Nonisi su neriješeni.
Prednosti su visoke granice, dostupnost u predvi?anju ?ak i za po?etnike. Nedostatak: kada se kladite na nogomet, hokej, tenis ili košarku, šanse za ja?eg protivnika ?esto su podcijenjene zbog ?injenice da se mnogi ljudi klade na njega.

2. Dvostruki egzodus

U sportovima u kojima je izjedna?enje mogu?e, možete se kladiti na gubitak jedne od strana-1. Izgledi su ovdje niži od jasnog dobitka, ali možete dobiti vrijednu ponudu za autsajdera koji ne izgubi.

Dvostruki ishod u okladama:


Što zna?i dvostruki ishod u kla?enju: kako se kladiti 1 na 12 i 12 na nogometnu strategiju
Kla?enjem na dvostruki ishod možete zaraditi ako bilo koja mom?ad pobijedi. \"Championship\" razumije pravila i daje primjere.
3. Ukupno

Kla?enje na total popularno je zbog psihološke privla?nosti navija?a za me?eve s visokim rezultatima. Prednost — možete se kladiti na \"više / manje\" na niz mjernih podataka: golove, korner, prekršaje, prolazne servise i tako dalje. Nedostatak je statisti?ko tržište na kojem ?e marža kladionice pojesti udaljenu dobit.

4. Oboje ?e zabiti

Takve oklade su najpopularnije u nogometu. Mnogi me?evi koriste koeficijente oko 1,80-2,50 za ovaj izbor. Da biste ostvarili profit na daljinu, pridržavajte se dva uvjeta::

me?u predstavljenim uredima prona?ite onu s najnižom maržom na ovom tržištu,
napravite popis od 15 do 20 klubova s odgovaraju?im kvotama za \"oba ?e posti?i\".
5. Žuti kartoni

Možete se kladiti na pobjedu\" senfnih žbuka \" jedne od mom?adi, kao i na op?e i pojedina?ne ukupne iznose. Prilikom odabira doga?aja prou?ite statistiku glavnog suca, prisutnost registriranih \"nepristojnih ljudi\" u sastavima, principijelnu prirodu sukoba i druge ?imbenike.

6. Kutovi

Ova metrika nije toliko važna kao ciljevi ili dopuštenja. U utakmicama ima više od deset kornera. Nau?ite kako uskladiti sukobe s koeficijentima na razini 2,00-2,50. Kladite se na ukupni ili pojedina?ni ukupni iznos.

Strategije kutnog kla?enja:


Strategija kla?enja na nogometni korner: kako se kladiti na korner uživo i u preliminarnoj utakmici
Samo je formalno lakše kladiti se na korner nego na golove. Ne?ete biti ometani promašajima s položaja za klanje, ali postoje i druge poteško?e.
7. Hendikepi u košarci i tenisu

U nogometu je raspon ciljeva mali u usporedbi s bodovima u košarci i teniskim igrama. Mnogi igra?i grade vlastite strategije kla?enjem na favorite s negativnom prošloš?u ili na autsajdere s pozitivnom. To vam može pružiti ve?e šanse i prednosti tijekom utrke.

8. Izvla?enje u nogometu

Glavna prednost kla?enja na neriješeno u nogometu su koeficijenti na razini od 3,30 i više. Jedna od naju?inkovitijih strategija za kla?enje na mirovni ishod je sustav \"dva od pet\". Prema njegovim rije?ima, dva pretpostavljena izvla?enja nadokna?uju mali plus, a tri donose solidnu zaradu.

9. Brzi vlakovi

Po?etnici ?esto žure da sastave ekspresne vlakove iz velikog broja doga?aja kako bi dobili nebeske koeficijente - 10,00, 30,00, pa ?ak i više od 100,00. To je izravan na?in ispumpavanja novca.

Mnogi se profesionalci klade na \"parove\". Odabrana su dva doga?aja s navodnicima 1,50-1,60, što daje ukupni koeficijent 2,25-2,56. Kvalitativna analiza doga?aja ovdje igra važnu ulogu.

10. Vilice

Možete ?ak i licitirati uz zajam?enu dobit. Da biste to u?inili, nau?ite kako prona?i arbitražne situacije u razli?itim uredima. Razlika u koeficijentima omogu?uje vam da napravite suprotne oklade uz zajam?enu dobit.

Jedan ?e izgubiti, a drugi ?e u?i. Pobjednik ?e nadoknaditi neuspjeh i donijeti profit. No, kladionice u?inkovito prate i blokiraju \"one koji uzimaju vilice\". Stoga se popularnost takvih stopa postupno smanjuje.

Naših 10 najboljih sportskih kla?enja su uvjetna smjernica. Igra? po?etnik mora biti svjestan takvih mogu?nosti. S vremenom ?ete razviti vlastiti stil kla?enja i prona?i svoju strategiju. Postoje stotine vrsta oklada i shema. Prou?ite ih kako biste dugoro?no uspjeli.

Ovaj je ?lanak objavljen zahvaljuju?i Akademiji za kla?enje na prvenstvo i Fonbet. Prou?ite sportsko kla?enje, položite testove, zaradite iskustvo i osvojite plo?u s najboljim rezultatima. Udari glavnog urednika!

* Materijali za partnere

Pro?itajte više u odjeljku \"prvenstvo\":

Like it? Share it!


Bob Leon

About the Author

Bob Leon
Joined: February 8th, 2021
Articles Posted: 13

More by this author