Bot Collagen Meiji Premium 5000mg cho phu nu ngoai 40

Posted by nhathuocsuckhoehnvn on July 23rd, 2022

Bot Collagen Meiji Premium 5000mg dang tui la san pham den tu thuong hieu Meiji noi tieng cua Nhat Ban San pham duoc dac che danh rieng cho phu nu o do tuoi 40 San xuat bang day chuyen cong nghe hien dai giup han che lao hoa dem lai lan da tuoi sang va min mang

Thong tin san pham bot Collagen Meiji Premium 5000mg dang tui

Collagen Meiji Premium dang bot duoc chiet xuat tu da ca dem lai ket qua tich cuc trong viec cai thien lan da sau do tuoi 40

Thong tin san pham

San pham Bot Collagen Meijia Premium 500mg dang tui

 • Xuat xu Nhat Ban
 • Hang san xuat Meiji
 • Quy cach dong goi Tui 214 gram
 • Ham luong collagen 5000mg
 • Gia bot Meiji Collagen 5000mg 509 000 vnd tui
 • Doi tuong su dung Phu nu co do tuoi ngoai 40

Luu y

 • Khong su dung cho phu nu co thai dang cho con bu hoac man cam voi bat cu thanh phan nao cua san pham
 • Luu y Thuc pham nay khong phai la thuoc va khong co tac dung thay the thuoc chua benh Hieu qua su dung tuy thuoc co dia tung nguoi

Uu diem cua bot Collagen Meiji Premium 5000mg dang tui


Bot Collagen Meiji duoc dieu che tu cac thanh phan tu nhien nen rat lanh tinh cho nguoi su dung San pham co vai tro la thuc pham chuc nang bo sung them luong Collagen thieu hut cho co the trong nhu cau hang ngay

Bo sung them 20mg Hyaluronic Acid tang cuong do chac khoe cho xuong khop giup van dong linh hoat hon

Tang cuong them 10mg Coenzyme Q10 lam cham qua trinh lao hoa cua co the keo dai tuoi tho tang cuong he thong mien dich va phong ngua cac tac nhan gay van de ve tim mach

Bo sung them Ceramide thuc day su phat trien va phuc hoi cua te bao Can bang pH va do am cho da

Thanh phan co trong bot Collagen Meiji Premium 5000mg dang tui

Trong 7g bot Collagen Meiji Premium 5000mg lieu su dung hang ngay co chua

 • Collagen tu da ca 5000mg
 • Amino Acid 450mg
 • Glucosamine 60mg
 • Hyaluronic Acid 60mg
 • Vitamin C 50mg
 • Coenzyme Q10 10mg

Bot Collagen Meiji Premium 5000mg dang tui co tot khong


Collagen Meiji dang bot co tui vang la dong san pham cao cap voi nguyen lieu 100 tu da ca Cong thuc dac biet giup han che toi da mui vi dac trung cua Collagen San pham cai thien voi suc khoe va sac dep

 • Ham luong Collagen cao co kha nang bo sung nhu cau thiet yeu cho co the Giup duy tri lan da cang muot day suc song
 • Ho tro ket noi cac te bao da tranh tinh trang gay dut gay nen nep nhan
 • Kich thich qua trinh trao doi chat tao co bap giup co the san chac dan hoi cao
 • Giup xuong chac khoe phong ngua cac tac nhan loang xuong xop xuong thoat vi dia dem
 • Giam hien tuong xuoc gion gay mong Ngan ngua toc gay rung kich thich moc dai va mem muot hon
 • Phong ngua xo cung dong mach va cao huyet ap phong tranh nhoi mau co tim va cac van de lien quan den mach mau nao
 • Cai thien chung tao bon tang hoat dong cua nao va ngan ngua ung buou hieu qua
 • Tang cuong tri nho cac chuc nang nhan thuc va kha nang tap trung

Tim hieu them: https://nhathuocsuckhoe.com/bot-collagen-meiji-premium-5000mg-cho-phu-nu-ngoai-40

Like it? Share it!


nhathuocsuckhoehnvn

About the Author

nhathuocsuckhoehnvn
Joined: July 4th, 2022
Articles Posted: 16

More by this author