Những điều bạn cần cân nhắc kĩ khi download autocad 2014

Posted by Tải Ngay Đi on August 8th, 2022

Autocad 2014 có rất nhiều tính năng nổi trội giúp khách hàng thuận lợi dùng trong việc xây dựng, vẽ bản thảo tạo nên. Các chức năng của ứng dụng này sẽ cung cấp cho khách hàng những cảm nhận ưu việt nhất.

Kết nối thông tin người dùng
ứng dụng autocad 2014 được xây dựng với kết nối thông tin với đối chiếu với các bản trước giúp khách hàng sử dụng thuận tiện. Rõ ràng, kết nối thông tin khách hàng có tính năng :

Tay cầm đa tác dụng.
Mảng kết nối.
ẩn và cô lập nhóm đối tượng.
Phiên bản dòng lệnh nhiều khả năng nhấp.
Bản xem trước điều chỉnh của cải.
Xem trước, điều chỉnh chế độ xem.
Dòng lệnh khôn ngoan.
Thẻ file.
Dòng lệnh được xây dựng phát huy giúp khách hàng dành dụm không lãng phí thì giờ nhờ các lệnh khôn ngoan như tự động sửa lỗi, tự động điều kiện toàn. Bên cạnh đó, autocad 2014 còn có tính năng gấp rút thay đổi giữa các bản vẽ đang mở, hợp nhất các lớp được chọn.

Sảo thảo 2d và 3d, vẽ, cấu trúc hóa
Các dụng cụ mới giúp cất nhắc chu trình làm việc , gắn kết ý nghĩ của bạn với những người xung quanh dựa vào năng lực ghi thực tiễn và bản đồ online. Live map được dựa theo bản đồ bing đồng thuận bạn search chổ đứng chuẩn xác của quy mô đầu tư và chiếu trên quy mô đầu tư của bạn.

Autocad 2014 full crack giúp khách hàng :

Vẽ cấu trúc rắn, bên ngoài và lưới.
Truy cập hồ sơ autodesk.
Thu thập đường cong bên ngoài.
Nhấn – đi kèm ngữ cảnh mẫn cảm.
Nhập plug-in tệp sketchup.
Gắn kết/ xây dựng nguồn cấp dữ liệu

Autocad 2014 thuận lợi đồng bộ hóa tập tin với các xây dựng tùy chỉnh , đồng thuận khách hàng gắn kết với :

Nguồn cấp thông tin xây dựng nhằm trợ giúp công tác xã hội.
Ghép nối tích phù hợp với mạng xã hội và mạng xã hội.
San sẻ và tái sử dụng bản xây dựng với tác dụng trợ giúp pdf.
Giữ gắn kết website hoặc thiết bị di động.
Thay đổi tập tin dwg bằng những autocad.
Tích trữ và báo cáo tập tin cad.
Gởi cấu trúc autocad ra máy in 3 chiều.

Like it? Share it!


Tải Ngay Đi

About the Author

Tải Ngay Đi
Joined: July 5th, 2022
Articles Posted: 17

More by this author