Lưu ý những chi tiết sau khi tiến hành cài dlc boot 2019 google drive

Posted by Tải Ngay Đi on August 14th, 2022

Bản dlc boot 2019 trần duy linh đồng thời là bản ngoài ra với sự tinh chỉnh về chức năng, chúng ta sẻ tải bản dlc boot 2019 hay 2019 từ taingaydi hoặc bản tải dlc boot 2019 drive, dlc boot 2020 google drive rất dễ kiếm. Dlc boot với khả năng phân phối đến người dùng một hướng giải quyết tuyệt quá để xử lý các sai trái trên hệ thông của bạn. đây chính là một kế hoạch nhiều chức năng có khả năng sao lưu & phục hồi nền tảng, kiểm tra thông tin phần cứng, thay đổi driver, thêm vào công dụ diệt virus & rất là nhiều các công năng khoái chí khác ...

Những chức năng mà dlc boot 2019 v3. 6 hỗ trợ
Disktools/partition tools : vai trò khoanh vùng ổ cứng.
Backup/restoretool : chức năng sao lưu khôi phục hay ghost máy vi tính.
Driver : các dụng cụ tải và cập nhập driver.
Recovery/data recovery : vai trò bình phục thông tin xóa nhầm/format nhầm.
Hardware tools : vai trò kiểm tra thông tin cấu hình phần cứng.
Office : thống kê những dụng cụ office.
Antivirus : tổng hợp các ứng dụng diệt virus.
System : những ứng dụng chuỗi.
Ultilities : những tiện nghi phát triển.
Usb tools : những dụng cụ về usb.
Mật khẩu : chức năng phá hoặc gỡ password trên máy vi tính.
Microsoft .... . : những dụng cụ active windows.
Other tools : các dụng cụ khác.

điểm mới của dlc boot 2019 google drive

Thêm vào mini windows 10 32bit & 64bit của anhdv, đã khám lại bởi dlc boot 2019 google drive ( xây dựng, nghe nhạc , thưởng thức phim, usb 3. 0, usb 3g, uefi ) , đã được xây dựng không gian làm việc tương đồng như mini windows xp trong bản hiren’s bootcd
Thêm vào thêm mini windows xp lược từ bản hiren’s bootcd 15. 2 có tạo nên và tùy chỉnh lại
Thêm các dụng cụ ngoài dos mới

Trước thời điểm tạo usb boot bằng dlc boot 2019 thì bạn nên trang bị : một usb với sức chứa trên 4gb, sa chép thông tin trong usn ra bên ngoài bởi lúc định dạng lại nó sẽ xoá thông tin đi , kết nối mạng an toàn & đã tải dụng cụ dlc boot 2019 v3. 6 về máy.

#dlc_boot_2019
#tải_dlc_boot_2019
#download_dlc_boot_2019
#dlc_2019
#dlc_boot_2019_google_drive
#taingaydi

Like it? Share it!


Tải Ngay Đi

About the Author

Tải Ngay Đi
Joined: July 5th, 2022
Articles Posted: 17

More by this author