Các cách sử dụng Filmora 9 chuyên nghiệp, hiệu quả

Posted by Kho Tai Phan Mem on August 18th, 2022

Wondershare video editor tại một trong số nháy mắt
Wondershare video editor đi cùng với 2 sự khác nhau video điều chỉnh chế độ-dễ dàng chế độ và chế độ toàn bộ chức năng để phục vụ tốt nhu cầu điều chỉnh video của bạn.Chế độ thuận lợi đồng thuận bạn thuận lợi hướng dẫn sử dụng phần mềm filmora 9 của riêng bạn bằng giải pháp phân phối sự khác nhau được xây dựng trong mẫu. Giản dị chỉ cần nhập khẩu hàng hóa công cụ truyền thông của riêng bạn và bạn đã hoàn thành !

Chế độ toàn bộ chức năng đi cùng với tất cả thời kỳ triệt để tùy chỉnh , điều chỉnh các chức năng khôn khéo sắp đặt cảnh, điều chỉnh clip và thêm sống động ba lan vào phim của bạn.

Kể từ khi tung ra video editor, lựa chọn duy nhẩt chế độ để mở đầu. Hãy hẳn nhiên rằng chúng ta lựa chọn đúng tỉ lệ góc độ cho màn hình video của bạn ( 4 : 3 hoặc 16 : 9 ) lúc bạn lúc đầu quy mô đầu tư của bạn.

Thuận lợi chế độ
Nếu chúng ta lựa chọn để lúc đầu quy mô đầu tư video của bạn với chế độ thuận lợi, hãy làm theo các bước sau để làm nên video riêng của bạn :


Vì sao tôi chẳng thể xem trước những mẫu ?

Xin vui lòng điều tra xem nếu máy vi tính của bạn có ie tìm hiểu, nếu không , xin vui lòng tải về bản hot online. Nếu có , xin vui lòng điều tra nếu nó trợ giúp để hiển thị youtube video , nếu không , xin vui lòng thay đổi. Về sau mở lại wondershare video editor, bạn nhiều khả năng xem trước nó tức thì.

Vì sao tôi chẳng thể nhận được những mẫu toàn bộ ? ( 6 trong tổng số ngày nay )

Nếu bạn redownload wondershare video editor 5. 0. 0 từ trang kết quả không qua khâu trung gian và thay thế bản cũ hơn, nó sẽ diễn ra. Vậy nên nếu bạn có bản cũ hơn, xin vui lòng đi thư viện hồ sơ, xóa folder wondershare video editor trước hết. Tiếp đó tải nó thêm một lần nữa. đừng lo âu, mã hiệu đăng kí của bạn sẽ tân trang máy vi tính của bạn.

Chế độ toàn bộ tính năng
Nếu chúng ta lựa chọn chế độ toàn bộ chức năng, kết nối thông tin hiển thị bên dưới có mặt lúc bạn mặc định workspace. Chuyện này là trung tâm của chế độ toàn bộ chức năng, nơi bạn khách có khả năng nhập khẩu hàng hóa, thu dọn, điều chỉnh và thêm hiệu ứng cho tập tin công cụ truyền thông của bạn. Phần còn lại của chỉ dẫn hầu hết chú trọng vào làm cách nào để dùng chế độ chức năng toàn bộ.

Full feature mood


1
Thư viện công cụ : thư viện là nguồn cho tổng cộng các công cụ của bạn , gồm cả nhạc , bức ảnh và đoạn phim. Nó cũng chứa hàng loạt khác công cụ truyền thông của cải mà bạn nên dùng trong các quy mô đầu tư của bạn , hiệu ứng và chuyển cảnh.
2
Thanh dụng cụ : thanh dụng cụ phân phối thuận lợi đi đến nhiều lệnh điều chỉnh. Bạn có khả năng biến đổi xem quy mô đầu tư của bạn , phóng lớn trong và ngoài trên đường thời kỳ và khởi chạy dụng cụ không giống nhau nhiều khả năng làm cho bạn điều chỉnh một cách hữu hiệu.
3
Thời kỳ/nội dung truyện : đường thời kỳ hoặc đường hình là địa điểm bạn lắp ráp các clip công cụ truyền thông cho quy mô đầu tư video của bạn. Bạn có khả năng nhấp vào change video để chuyển giữa kết nối thông tin dòng thời kỳ và nội dung câu chuyện.
4
Xem trước cửa sổ : cửa sổ xem trước thể hiện video bây giờ đang được chơi trên đường thời kỳ hoặc nội dung tác phẩm.

#hướngdẫnsửdụngfilmora9
#hướng_dẫn_sử_dụng_filmora_9
#huongdansudungfilmora9
#huong_dan_su_dung_filmora_9
#khotaiphanmem

Like it? Share it!


Kho Tai Phan Mem

About the Author

Kho Tai Phan Mem
Joined: July 14th, 2022
Articles Posted: 24

More by this author