Lệnh Fillet bo góc trong phần mềm AutoCAD

Posted by Kho Tai Phan Mem on August 22nd, 2022

Lệnh bo góc trong cad là một lệnh siêu phổ biến lúc xây dựng bản vẽ kỹ thuật. Lệnh này hỗ trợ kẻ trong bản vẽ có kích cỡ chuẩn chỉnh nhất. Thông tin bên dưới, sẽ san sẻ đến người đọc các động tác lệnh bo góc giản dị lúc sử ứng dụng autocad nhé !đề cử về lệnh bo góc trong cad
Lệnh bo góc trong cad hay còn có tên là lệnh bo tròn hai đường thẳng trong cad. Lệnh này được ứng dụng trong dụng cụ autocad là lệnh fillet autocad, nó mang tên kí hiệu là f. Dùng lệnh fillet này để bo tròn 2 đường thẳng song song , 2 cạnh hoặc là giao nhau.
Cạnh việc được sử dụng để bo góc trong cad, lệnh fillet còn có điều kiện tạo một khung tròn với bán kính cho trước giữa 2 đoạn thẳng ( 2 đoạn thẳng đã được tip góc ở thời gian trước ). Nếu bán kính cung tròn bằng 0 thì hai đoạn thẳng sẽ được thời gian cho đến khi giao nhau, chúng sẽ hợp thành 1 góc bất cứ theo chổ đứng cắt nhau của hai đoạn thẳng đó.
[hướng dẫn] dùng lệnh bo góc trong bản vẽ cad
động tác để dùng lệnh bo góc trong cad khá dễ dàng và cấp tốc. Cụ thể các bước làm bạn hãy xem những tiến trình sau đây :

– bước 1 : trên kết nối thông tin làm việc của cad → nhập lệnh f và phím enter để hiển thị yêu cầu fillet.

– bước 2 : trên kết nối thông tin thời điểm hiện tại, lệnh sẽ hiển thị các tham số nhằm trợ giúp hành động. Các tham số chủ đạo cần nắm vững :
+ undo : đồng thuận trở lại cử chỉ mà bạn vừa thi hành lệnh thời gian trước.
+ polyline : đồng ý bo tròn toàn bộ các góc 1 hồi ( giả sử đoạn thẳng mà bạn thực hành bo là một đường polyline ).
+ radius : là bán kính bo tròn, bạn hãy nhập bán kính để vuốt góc bo tròn.
+ trim : đây chính là thuộc tính đồng ý cắt hay không cắt các đoạn thừa của nhóm đối tượng.
+ multiple : bo góc cho 1 hoặc nhiều kẻ trên cùng 1 bản vẽ. Kẻ chẳng cần phải đều là polyline chung một một thông số kỹ thuật bán kính bo góc.
Lưu tâm : bạn có khả năng động tác dùng phối hợp giữa các thuộc tính của nhóm đối tượng cùng nhau. Chẳng hạn như bạn và tham số polyline, trim, multiple, radius cùng 1 lúc.

– bước 3 : khi vừa đã động tác xong với các tham số → bạn nhập r → nhập trị giá cần bo góc trong cad vào cung tròn bo nối giữa hai đoạn → bấm enter.

– bước 4 : kích chuột để chọn 2 đoạn thẳng cần bo góc → nhấn enter để làm xong và cuối cùng lệnh.
#lệnhbogóctrongcad
#lệnh_bo_góc_trong_cad
#lenhbogoctrongcad
#lenh_bo_goc_trong_cad
#lệnhfillettrongcad
#lệnh_fillet_trong_cad
#lenhfillettrongcad
#lenh_fillet_trong_cad
#khotaiphanmem

Like it? Share it!


Kho Tai Phan Mem

About the Author

Kho Tai Phan Mem
Joined: July 14th, 2022
Articles Posted: 24

More by this author