Cách để sửa lỗi Word bị khóa gõ văn bản

Posted by Kho Tai Phan Mem on August 29th, 2022

Bạn vừa làm xong một tập hồ sơ cực kỳ mấu chốt cho sếp của bạn và không có quyền cho ai khác xem được nó. Chính vì thế, yếu tố đầu tiên bạn làm lúc làm xong là xây dựng mật khẩu cho nó để khóa tệp lại. Là vì chuyện của bốn thuở xưa, giờ đây lúc bạn nỗ lực thực hành nhiều điều chỉnh đối với hồ sơ trước thời điểm gởi đến sếp của bản thân, bạn tìm hiểu ra rằng thiếu hẳn mật khẩu nào bạn dùng vận hành cả. Hãy bình tâm lại và xem cách word 2007 bị khóa không đánh được chữ không cho điều chỉnh dưới đây của sẽ xử lý được

Cách mở khóa file word không cho điều chỉnh bằng mật khẩu
Vì sao lại có cách này. Nhưng bạn có khả năng đã chẳng thể nhớ chuẩn xác mật khẩu như chẳng hạn nói ra bên trên. Thực tiễn, đông thành viên biết mật khẩu chuẩn xác, tuy nhiên lại mở khóa file word không cho điều chỉnh theo cách mở đúng của bản. Thỉnh thoảng thứ bạn cử chỉ là mở khóa phòng thủ thông tin hoặc chức năng nào đó khác.
đối với word 2007 trở lại trước
Bước 1 : mở hồ sơ word bạn muốn mở khóa và về sau nhấp vào nút office nằm ở góc trên cùng bên tả cửa sổ microsoft word.

#wordbịkhóakhôngchosoạnthảo
#word_bị_khóa_không_cho_soạn_thảo
#wordbikhoakhongchosoanthao
#word_bi_khoa_khong_cho_soan_thao
#wordbịkhóakhôngđánhđượcchữ
#word_bị_khóa_không_đánh_được_chữ
#wordbikhoakhongdanhduocchu
#word_bi_khoa_khong_danh_duoc_chu
#khotaiphanmem

Like it? Share it!


Kho Tai Phan Mem

About the Author

Kho Tai Phan Mem
Joined: July 14th, 2022
Articles Posted: 24

More by this author