Cách thêm nhạc vào video bằng After Effect

Posted by Kho Tai Phan Mem on September 15th, 2022

After effects không phải là một kế hoạch lý tưởng để hợp tác thanh âm, tuy nhiên tôi thảng thốt lúc thấy lượng các nhà xây dựng chuyển động , các thành viên chỉ dùng dung lượng bộ nhớ ram preview để xem trước thanh âm trong after effects. Hãy an tâm, có mọi cách khác để xem trước thanh âm của bạn. Sau đây là năm cách để xem trước thanh âm trong after effects. 1. Preview audio only kể từ khi bắt đầu

Bước 1 : thứ nhất bạn nên mở video muốn chèn thanh âm vào bằng giải pháp nhấn chuột phải vào khung project rồi chọn import và chọn file ( phím tắt ctrl + i ).
Bước 2 : chọn video bạn chèn thanh âm vào rồi chọn import.
Bước 3 : kéo video xuống khung làm việc ở bên dưới.
Bước 4 : không ngừng nhấn chuột vào vào khung project rồi chọn import và chọn file.
Bước 5 : chọn file thanh âm bạn muốn gắn vào rồi chọn import.
Bước 6 : nhấn rồi kéo file thanh âm xuống khung làm việc ở dưới.
Bước 7 : nếu là vì đoạn thanh âm dài và bạn chỉ muốn cắt một đoạn nhỏ , bạn hãy nhấn chọn file thanh âm đó và nhấn 2 lần phím l để mở waveform.

Xem thêm: https://khotaiphanmem.net/cach-chen-nhac-vao-after-effect/
Mac shortcut : ctrl + 0pc shortcut : 0 trên bàn phím sốnếu bạn muốn xem trước video và audio thành đoạn kết thúc cùng của bạn lại cùng nhau, chúng ta sẻ nên dùng dung lượng bộ nhớ ram preview. Một preview ram tạo nên video vật lý trên đĩa đầu của máy vi tính của bạn mà after effects sẽ phát lại. điểm yếu độc nhất để một dung lượng bộ nhớ ram preview là nó thường mất rất lâu - tuy nhiên tất cả lệ thuộc vào kích cỡ của quy mô đầu tư của bạn. 4. Audio + video trong khi đó scrubbing mac shortcut : giữ ctrl và scrubpc shortcut : giữ control và scrubnhược điểm độc nhất để áp dụng biện pháp này là một thực tế rằng nó có khả năng khá thuế trên máy vi tính của bạn để chà qua một đoạn video với nhiều hiệu ứng dùng cho cho nó. Tôi kiến nghị quý khách nên giảm bớt độ phân giải màn hình xem trước của bạn nếu bạn dùng kỹ thuật này. 5. Scrub âm thanhmac shortcut : giữ command + option và scrubpc shortcut : giữ ctrl + alt và scrubđể xem trước chỉ là thanh âm âm thanh nhưng scrub, chỉ cần giữ phím lệnh và phím option và rê chuột qua video của bạn. Chúng ta sẻ nhiều khả năng nghe thấy thanh âm, tuy nhiên video đó chưa hết cho đến khi bạn thả chuột.

#cách_chèn_nhạc_vào_after_effect
#cachchennhacvaoaftereffect
#khotaiphanmem

Like it? Share it!


Kho Tai Phan Mem

About the Author

Kho Tai Phan Mem
Joined: July 14th, 2022
Articles Posted: 24

More by this author