Thông báo Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

Posted by CĐ Phạm Ngọc Thạch on September 23rd, 2022

@cdphamngocthach thông báo Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được căn cứ vào kế hoạch đào tạo & tuyển sinh của nhà trường. Hội đồng tuyển sinh thông báo kế hoạch xét tuyển hệ Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM trên toàn quốc.

thông báo Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

  • Tên trường: Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Mã trường: CBK
  • Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc
  • Hình thức: Xét tuyển Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng là thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp nhóm ngành tương ứng với nhóm ngành ứng tuyển.
  • Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 01/03/2022
  • Địa chỉ đào tạo & nộp hồ sơ: Số 127/3 - 5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0899 955 990 – 0969 955 990

Chi tiết xem tại https://caodangyduochochiminh.vn/lien-thong-cao-dang-y-duoc/lien-thong-cao-dang-dieu-duong-c61281.html

#lienthongcaodangdieuduong #tuyensinhlienthongcaodangdieuduong #lienthongcaodangdieuduongtphcm #tuyensinhlienthongcaodangdieuduongtphcm #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduochochiminh #caodangyduochochiminhvn #truongcaodangykhoaphamngocthach

Like it? Share it!


CĐ Phạm Ngọc Thạch

About the Author

CĐ Phạm Ngọc Thạch
Joined: December 23rd, 2019
Articles Posted: 41

More by this author