Vrede er en sund f?lelse, der ofte bliver udtrykt negativt

Posted by Dean Jones on April 3rd, 2017

Denne gang med udgangspunkt i vrede.

Vrede kan være en voldsom følelse. En følelse, som mange har det svært med. En følelse, der kan være vanskelig at rumme og derfor nemt kan blive negativ og ødelæggende både for os selv og vores relationer.

Kender du til det, at du midt i vreden føler dig berettiget til at sige, hvad som helst?

Få hjælp – med en coach i Odense. Vi tilbyder også coaching i Nyborg, og på fyn.

Man kan sige man mister forstanden, mens vreden raser. Man mister følingen med sig selv og den, man lader vreden gå ud over. Og man er også ligeglad med, hvordan den anden bliver påvirket, i hvert fald mens vreden raser.

Bagefter kommer tømmermændene og den dårlige samvittighed.
At give udtryk for vrede med hån, ydmygelser og kritik har alt for store konsekvenser.

Som jeg skrev i mit forrige nyhedsbrev har jeg viet et par nyhedsbreve til at beskrive, hvad det er familieopstilling kan, og hvad det er, der gør fam

Vreden er en naturlig og vigtig følelse, som – når den udtrykkes på en sund måde – hjælper os til at sætte vores grænser, sige til og fra, at kunne stå ordenligt i os selv og bruge vores evner til at bidrage i verden.

Der er mange måder at arbejde med uhensigtsmæssig vrede på.

  • Vigtigt er det at lære at forstå sin vrede og hvad den handler om.
  • Det er nødvendigt at lære at udtrykke og kommunikere vrede uden at nedgøre andre.
  • Det er godt at kunne styre sin vrede, dvs. at lære at rumme den pludselige og voldsomme energi indeni sit system.

Under en familieopstillingsproces har vi disse elementer med, når vi arbejder med vrede. Men vi forsøger også at få fat i det større billede.

Ofte viser det sig, at der er årsager både fra ens eget liv og fra begivenheder i familiehistorien. Det er også tilfældet i denne kursists historie.

Vi tilbyder hjælp – med en coach på Fyn. Vi tilbyder også coach i Nyborg, og coaching I Odense.

Like it? Share it!


Dean Jones

About the Author

Dean Jones
Joined: March 30th, 2017
Articles Posted: 11

More by this author