HƯỚNG DẪN C?CH KIỂM TRA ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN KHI THU? NH? TRỌ ĐỂ TR?NH BỊ "M?C T?I"

Posted by landber on December 13th, 2018

Giá điện nước khi thuê nhà trọ không những đã cao hơn so với quy định chung mà nhiều chủ nhà trọ còn tạo “chiêu trò” ăn gian tiền điện hàng tháng của người thuê trọ bằng cách bố trí công tơ đo điện tại khu tập trung để dẫn điện lên các phòng chứ không gắn từng phòng. Cách làm này khiến người thuê phòng trọ không chủ động được trong việc theo dõi số điện mình tiêu thụ mỗi tháng.
Không những vậy, chủ nhà trọ còn dùng “chiêu thức nhập nhèm” đường dây để đấu đường dây điện khu cầu thang, điện nhà xe, điện khu vệ sinh thậm chí điện của chính chủ nhà thông qua đồng hồ người thuê trọ khi lắp đặt hệ thống điện.

Link To Directory
Top Searches - Trending Searches - New Articles - Top Articles - Trending Articles - Featured Articles - Top Members

Copyright 2019 Uberant.com
649,155 total articles and counting.