Ph?n t?ch cơ hội đầu tư nh? đất S?i G?n năm 2019 d?nh cho nh? đầu tư

Posted by landber on February 21st, 2019

Dự báo năm 2019 sẽ là năm không có quá nhiều thay đổi bất ngờ đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên 12 tháng tới thị trường vẫn có nhiều cơ hội đầu tư mở ra cho nhà đầu tư, đặc biệt khi đầu tư bất động sản Sài Gòn …

Nhận định về cơ hội đầu tư bất động sản tại TP HCM trong năm 2019, các chuyên gia cho rằng thị trường không còn mở rộng và đột phá như giai đoạn năm 2014 – 2017, đặc biệt từ năm 2018 trở đi thị trường sẽ bước vào giai đoạn trượt đà giảm tốc và biểu hiện nhiều dấu hiệu bất ổn.

Năm Kỷ Hợi đối với thị trường BĐS Tp HCM dự báo sẽ trở nên khó khăn và ít cơ hội bùng nổ hơn so với những năm trước đó. Tuy nhiên chỉ cần có thu nhập hoặc khoản tích lũy dòng vốn từ trung bình – lớn thì thị trường vẫn có những sản phẩm đầu tư thích hợp.

Link To Directory
Top Searches - Trending Searches - New Articles - Top Articles - Trending Articles - Featured Articles - Top Members

Copyright 2020 Uberant.com
700,100 total articles and counting.