Har du ett ljudproblem

Posted by nemarampunavat on July 8th, 2019

silentdecor.com

Projekt

Ljudproblem finns i mängder av lokaler. Både offentliga och privata. Vi kan hjälpa er med ert ljudproblem. Vi hittar alltid en lösning tillsammans med er.

I vissa fall kan det vara svårt att hitta platser för ljudabsorbenter men för det mesta så går det att hitta kreativa lösningar. Det kan handla om att kunden vill ha en specifik färg eller mönster. Det kan handla om att kunden bara vill ha något enkelt som smälter ihop med befintlig inredning.

En del av våra tidigare projekt kan ni se här under och vi fyller på med nya spännande projekt framöver.

Använd gärna vårt kontaktformulär om du har några frågor.

”Everything is possible”

Integritets Policy

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifterna hämtas från dig när du registrerar dig som kund hos Silent Decor Sweden AB. Det kan till exempel vara genom kundinlogg, webbformulär, e-post, chatt och telefonsamtal. Vi kan även få personuppgifter från andra bolag i marknadsföringssyfte.

Silent Decor Sweden AB behandlar personuppgifter om dig i de fall du t.ex. är kund, kontaktperson eller företrädare för en juridisk person, verklig huvudman eller webbplatsbesökare.

De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer. Vi behandlar även onlineidentifikation såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.

Personuppgifterna kommer att sparas så länge det behövs för att du som kund skall få hjälp vid ev reklamation eller garantiåtgärd, därefter i högst tio år. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften ex. bokföring (sju år).

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till försäljning sparas normalt som längst tolv månader.

Visit for: https://www.silentdecor.com/

Link To Directory
Top Searches - Trending Searches - New Articles - Top Articles - Trending Articles - Featured Articles - Top Members

Copyright © 2020 Uberant.com
710,607 total articles and counting.