Sertleşme sorunu teşhisi…

Posted by Mark Mathew on March 21st, 2020

Erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme sorunu; bireyin bu sorunu fark etmesi sonucu, sorundan şüphelenmesi sonucu ürolog hekimine başvurması sayesinde doktor tarafından teşhis edilebilmektedir. Tanının koyulması bu sorunda da diğer hastalıklar gibi, varikosel, böbrek kanseri, testis kanseri ve daha birçok hastalık, hastanın hikayesinin alınması ile başlamaktadır. Hastanın hikayesi alınırken hastanın sahip olduğu farklı hastalıkların olup olmadığı sorgulanmakta ve risk oluşturabilecek faktörler belirlenmektedir.

Hata bireyin daha önce herhangi bir cerrahi tedavi alıp almadığı ya da herhangi bir kemoterapi veya ışın tedavisi gibi tedaviler alıp almadığı oldukça önem taşımaktadır. Hastanın alkol, sigara gibi birtakım alışkanlıklarının olup olmadığı, son bir yıllık süreçte kullandığı ilaçların neler olduğu teşhis ve tedavi için önemli rol oynamaktadır. Fiziksel muayene sayesinde sertleşme sorunu kolayca tespit edilirken neden kaynaklandığı ise kişinin hikayesi, hastalıkları, kullandığı ilaçlar ile kesinlik kazanmaktadır. Bunlara ek olarak da hastadan bazı tetkikler istenmektedir. Hastaya bazı kan ve idrar testleri yaptırılarak kişideki şeker seviyesi ve kişinin testosteron seviyesi ölçülerek sertleşme sorununa neden olan etkenin ne olduğunun teşhisi daha kolay hale gelmektedir.

Hastadaki sertleşme sorunun kaynağı ve teşhisi tespit edildiğinde tedavi süreci hastanın tedavi türüne cevap verip vermemesi ile ilerlemektedir. Uygulanan tedavi cevap vermiyor ise bir alternatifi olan tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Tüm bu teşhis ve tedavilerin yanı sıra sertleşme sorunu psikolojik nedenlerden de ortaya çıkabilmektedir. Psikolojik nedenler yüzünden sertleşme sorunu yaşayan bireyler de öncelikle üroloğa başvurarak psikolojik olduğu tanısını koydurmalı ve ardından da sorun her açıdan artı eksi tüm yönleri ile konuşularak tedavi sürecinde hasta ve doktor birlikte hareket etmelidir. Bu durum da hastanın yaşam konforunu artırmaya yönelik bir tutum oluşturmaktadır.

Like it? Share it!


Mark Mathew

About the Author

Mark Mathew
Joined: January 17th, 2019
Articles Posted: 9

More by this author