Download CryptoTab App FREE - CryptoTab is a free app for iOS and Android that pays you to browse the websites you normally would on your phone or your computer! Start earning your first Bitcoin today!

Mesane Kanseri

Posted by sherkhansahu on July 20th, 2020

Mesane Kanseri

Mesane Kanseri - İdrar kesesinin kanser ya da başka bir nedenle zorunlu olarak alınması sonucu hastanın kendi ince bağırsağını kullanarak yeniden mesane haline getirilmesi.yapay mesane.

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri boşaltım sisteminde görülebilecek kanserlerden biridir. İdrar kesesi (mesane) böbreklerden üreter borucuklarıyla gelen idrarın vücuttan atılıncaya kadar depolanmasını sağlayan normal erişkindeki hacmi 400-500 cc olan kendine hast kas tabakası, iç zarı ve dış tabakası olan armut şeklinde bir organdır.

İdrar kesesinde kontrolsüz atipik hücrelerin çoğalmasıyla gelişen ve tedavi edilmediğinde uzak oraganlara metastaz yaparak ölümle sonuçlanan kanserlere mesane kanseri diyebiliriz.

Mesane Kanseri Nasıl Oluşur?

Öncelikle mesane mukozasında (iç zarında) atipik hücreler teşekkül eder. Sonra bu hücreler kontrolsüz şekilde çoğalmaya başlar ve belli bir hacme geldikten sonra idrarda kanama gibi ilk belirtilerini vermeye başlar. Daha da büyüdüğünde önce mesane kas dokusunu sonra mesane dış tabakasını daha sonrada komşuluk ettiği prostat rektum, rahim gibi organları tutar. Ayrıca lenf yoluyla bölgesel lenf bezlerine kan yoluyla karaciğer akciğer, kemik gibi organlara metastaz (geçiş) yapar. Gittiği organlarda da kontrolsüz çoğalarak ölüme kadar giden sonuçlar doğurur.

Mesane Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Tüm kanserlerde olduğu gibi mesane kanseri de kesin bir nedene bağlı değildir. Ancak sigara en önemli etkenlerden birisidir. Ayrıca genetik faktörler, baca temizleyicileri, boya sanayinde çalışanlar, kronik mesane infeksiyonları, uzun süreli mesane taşları, paraziter infeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri belirtileri, idrarında pıhtılı kanaması olan 40 yaş üstü erkek veya kadın tüm bireyler aksi ispatlanana kadar mesane kanseri gibi düşünülüp ileri tetkikler yapılmalıdır. İdrarda pıhtılı kanamanın olması mesane kanserinde en önemli belirtidir.

Kanser ilerlediği zaman ise idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, idrar yapmama, idrar kesesi bölgesinde ağrı ve sürekli idrar varmış hissi, böbrekten çıkan idrar yollarının tutulmasına bağlı böbreklerde genişleme ağrı, bulantı, kusma, kalın bağırsağın son kısımlarının tutulumuna bağlı dışkılama problemleri, kemik tutulumunda kemik ağrıları gibi bir çok spesifik olmayan belirtiler olabilir.

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?

Hastalar genellikle zaman zaman idrardan pıhtılı kan gelmesi şikayetleriyle ya da idrar tahlillerinde idrarda kan görülmesi şeklinde gelir. Sonra, Ultrasonografi ya da gereğinde bilgisayarlı tomografi (BT) yapılır. Kesin tanı sistoskopi yani kamera sistemiyle idrar kesesine girilip şüpheli yerden biyopsi alınmasıyla konulur.

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Mesane kanseri tedavisi, ilk teşhis konulduktan sonra hastalara kapalı kameralı sistemle TUR-M ameliyatı yapılır, çıkan kanserli dokunun tümü patolojiye gönderilir ve sonuca göre tedavi ve takip belirlenir. Mesane kanseri düşük dereceli ve yüksek dereceli olmak üzere iki türlüdür. Düşük dereceli kanser daha az saldırgan, yayılma riski daha az, daha yüzeyseldir. Tedavisi erken yapılır ve iyi takip edilirse nüksetme riski oldukça düşüktür.

Sonra 3 yıl 3 ayda bir sonra 6 ayda 1 sistoskopi ile takibi yapılır. Her sistoskopiden sonra 3 hafta süreyle idrar kesesi içine ilaç verilebilir. Buna rağmen nüksederse hastanın idrar kesesi alınır ve yerine yapay (ortotopik-barsaktan mesane ) mesane yapılır. Bu tip tümörler 5 yıl içinde %70 nükseder.

Visit for more information: https://www.drabdullaharmagan.com/urolojik-kanserler/mesane-kanseri/

Also See: Mesane Kanseri, Ya Da, Idrar Kesesi, Zorunlu Olarak, Ve, Mesane, Kanseri

How To Draw A Car Fast & Easy
Learn how to draw a car using our step by step tutorials. Sports cars, classic cars, imaginary cars - we will show you how to draw them like the pros.
New Comedy Writing System
Learn To Write Comedy Now! Finally An Actual Process For Creating Comedy. Comedian And Tonight Show Writer, Jerry Corley, Has Created A Content-packed, 200 Pg. E-book Writing System To Get You Writing Solid Comedy Almost Instantly.

Pastel Painting Secrets
Learn How To Start Using Pastels Easily - Guaranteed!

N1 Top Internet Acoustic Blues Guitar Instructor
These 37 complete lessons encapsulate everything learned from playing as a professional blues player over the past 40 years, and contain everything you need learn to play old style blues guitar in exactly the same way.

Advertise Here