Rütbe Terfi Davaları

Posted by Digital_Zone on November 21st, 2020

Rütbe terfi konusu genellikle ilişik olarak emniyet veya polis rütbe terfisiyle ilgili bir konudur. Ülkemizdeki emniyet yapılarında görevini sürdüren polis amirlerinin var olan rütbe sırasına göre ilerleme terfileri alınır. Bir üst rütbe emniyet görevlisi olarak atanarak, var olan memuriyet hayatlarına bu şekilde terfi alarak devam ederler.

Rütbe terfisi ise ülkemizde kanunlarla tanınmış bir haktır. Polis amirleri, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu bir şekilde belirtilen sürelerde beklemelidir. Kanunda açıkça belirtilen bu sürelere göre terfi edecek personeller, kurallara ilişkin olan kıdem sıralarına göre, rütbelere terfiler de liyakate göre belirlenerek uygulanır.

Kıdem sırası tespit edilirken ise bulunan rütbeye terfi tarihi esas alınarak bir terfi kararı çıkarılır. Aynı tarihte terfi eden kişilerin performans değerlendirme puanı yüksek olanları, performans değerlendirme notlarının eşit bulunması halinde; başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, bunun eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olan kişilere diğerlerine göre bir kıdem verilir.

Kanunda Belirtilen Rütbe Sıraları

Söz konusu konuya ilişik kanunda belirtilen rütbe süreleri şunlardır. Komiser yardımcısı için 9. meslek derecesinde 4 yıl, Komiser rütbesinde olanlar için 8. meslek derecesinde 4 yıl, Baş komiserler için 7. meslek derecesinde 3 yıl, Emniyet Amiri rütbesinde olan kişiler için ise 6. meslek derecesinde 3 yıl süre kanunlarla biçilmiştir.

Ayrıca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü olanlar için 5. meslek derecesinde 2 yıl, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü olanlar için 3. meslek derecesinde 4. Meslek derecesinde 2 yıl, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü olanlar için 3. Meslek derecesinde 2 yıl süre vardır. Ek olarak Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olanlar için 2. Meslek derecesinde 2 yıl süre kanunlarda belirtilmiştir. Var olan Emniyet Teşkilat Kanununda yer alan 55. Maddesi bu terfi ve atamaya ilişkin olarak düzenlenmiştir. Rütbe terfi davaları ile terfi etmesi sağlanacak personellerin kurullarda görüşülen kıdem sırası göre belirlenecektir.

Kurullarda Söz Konusu Personel İçin Rütbe Kararının Görüşülmes 

Söz konusu kişiye terfi onayının verilebilmesi için kurullarda bir görüşme sağlanır. Bunun için aranan bazı kriterler bulunur. Bunlardan biri söz konusu kişinin rütbelerde en az bekleme süresini tamamlamış olmasıdır. Ayrıca kişinin bekleme süreleri içerisindeki yıl sayısı kadar iyi ya da çok iyi performans değerlendirme puanı almış olması gerekir.

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi için terfi kararının kesinleşmesi, yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılacak yazılı ve sözlü sınavın sonucunda başarılı olan bir kişiye bağlıdır. Bir kişinin Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfisinin sağlanabilmesi için Polis Akademi Başkanlığı tarafından yöneticilik eğitiminde başarılı olması şarttır. 

Her personel bu değerlendirme için yazılı ve sözlü sınava en fazla 5 kere olmak üzere katılım sağlayabilir. Ek olarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlamış olan kişiler, Birinci Sınıf Emniyet Rütbesinde 2.meslek derecesi karşılığında ise görev unvanlarına atanabilir.

Rütbe Terfi Davası

İdari yargı denetimi kapsamındaki rütbe terfi işlemlerine karşı, emniyet noktalarında çalışan kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına bir yasal kanun düzenlenmiştir. Süresi içinde ve usulüne en uygun şekilde yapılan başvurularda, denetleme sonucuna göre söz konusu kişi, Danıştay 5. Dairenin 2017/15741E. Ve 2019/4657 K. Sayılı ve 11.09.2019 tarihli karar emsal niteliğindedir.

Söz konusu davacının gerekli şartları sağlaması halinde rütbe terfi kazanmasının önünde hiçbir engel yoktur. Dava sonucunda şahsın haklı bulunması halinde hükmün öngördüğü değerlendirmeyi yapmayan kişilere hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle işlem uygulanır.

Kaynak: https://kadimhukuk.com.tr/makale/emniyet-rutbe-terfi-davalari/

Like it? Share it!


Digital_Zone

About the Author

Digital_Zone
Joined: November 10th, 2020
Articles Posted: 518

More by this author