wypracowanie kartkowki

wypracowanie kartkowki

Joined: January 12th, 2021
Articles Posted: 1

Articles

Published 3 Years Ago
Wprowadzenie Religii Do Nauk

TEMAT: ŚRODKI POETYCKIE W WIERSZU JOANNY KULMOWEJ ”PARASOL”. Jakie obrazy poetyckie zostały ukazane w wierszu pt. Na Biennal