Ben Aldırma Ameliyatı

Posted by Ahmet on September 5th, 2017

Herkesin cildinde ben bulunabilmektedir. Benlerin bazıları doğuştan olup bazıları da yıllar geçtikçe ortaya çıkmaktadırlar. Genellikle benleri önemsemeyiz fakat benler yüz bölgesinde olduğunda estetik açısından veya benlerin boyutlarına göre sorun oluşturabilmektedirler. İnsanlar özellikle yüzdeki benlerden rahatsız olmaktadırlar.

Bir kişinin vücundaki ben sayısı genetik yapıyı belirler.

100'den fazla ben içeren ciltlerde "cilt kanseri" olma riski oldukça yüksektir. Ve güneşe maruz kalan bir ciltte oluşacak benlerin gelişimi etkilenmektedir. Güneş nedeniyle oluşan benlerin ileriki dönemlerde görünme eğilimi bulunmaktadır. Bu yüzden güneşe maruz kalmadan önce güneş kremi kullanılması önem taşımaktadır. Benler kişiyi rahatsız ediyorsa veya sağlık açısından tehdit oluşturabiliyorsa doktora başvurulup aldırılabilmektedir. Benler yapılarına göre cerrahi kesi ile veya lazer ile alınabilmektedir. Lazer için birden fazla seans gerekebilmektedir. Ben alma işlemi 5-10 dk sürer ve cerrahi kesi ile bir kerede alınabilir.

Öncelikle benin karakterinin blirlenmesi gerekir

 Benin karakterine göre hangi yöntemle alınacağı, alınmazsa ne sorunlar oluşturacağı belirlenerek operasyona karar verilmektedir. Ve benin hangi teknik ile alınması gerektiğine karar verilir. Benler cilt kanseri riski taşıyorsa alınması gerekmektedir. Ciltteki benlerin özelliklerinin simetrik olmaması, sınırlarının belli olmaması, renklerinin kısa sürede koyulaşması, çapının 0,5cm'den büyük ve sürekli büyüyor olması ve kabararak yükselmiş olmaları benlerin aldırılması için birer etkendir. Benler üzerinde bu özelliklerden farkedildiğinde mutlaka doktora başvurmak gerekir. ben aldırma esnasında lokal anestezi uygulanır ve herhangi bir acı, ağrı hissedilmez. Lazer destekli operasyonlarda ise benin bulunduğu bölgeye uyuşturucu krem uygulanmaktadır. ben aldırma operasyonlarından sonra kullanılan tekniğe ve benin derinliğine göre iz kalma durumu değişmektedir. Benin derinliği fazla ise hafif bir yara izi kalabilmektedir. Derinliği fazla olan benler aldırılırken iz kalmaması için bir seferde almak yerine 2-3 seans şeklinde uygulanabilir. Cerrahi kesi ile yapılan operasyonda ise estetik dikiş atılarak iz kalmaması sağlanır. Ben aldırma işlemi yeni ve gelişmiş teknikler sayesinde oldukça ağrısız, hızlı, güvenli ve kolaydır. Operasyon sonrası ve operasyon anında herhangi risk içeren komplikasyon ortaya çıkmamaktadır.

Like it? Share it!


Ahmet

About the Author

Ahmet
Joined: May 2nd, 2017
Articles Posted: 20

More by this author